Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 35

En forsmak på høsten!

Et lavtrykk vil komme inn over S-Skandinavia fra vest i morgen, noe som gjør at høytrykksryggen over Finland flytter seg østover. Lavtrykket i vest er delvis restene av den tropiske orkanen Gordon, og vil gi vått vær over Tyskland og Polen. Lavtrykket vil fortsette nordøstover i Skandinavia, og en kortvarig høytrykksrygg legger seg over området ved inngangen til helgen. Mot slutten av helgen og utover i neste uke vil lavtrykksaktiviteten fortsette fra vest, noe som gir nedbørmengder over normalt i SV-Skandinavia med temperaturer rundt det normale for årstiden.

Det ser ikke ut til at det er store endringer i dette mønsteret ved inngangen til september. Fremdeles er det lavtrykk fra vest som vil prege været, med kortvarige høytrykksrygger som totalt sett vil gi vått vær og temperaturer som synker til under det normale for årstiden.

Ser vi på værsituasjonen isolert sett, både økt nedbøraktivitet og lavere temperaturer, så vil dette bidra til å gi lavere priser. Vind produksjon over N-Tyskland og Danmark vil derimot øke, særlig gjelder dette dagene 22. til 23. august, og mulig også den 26. til 27. august.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 21. august 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 35