Om Telinet

Telinet Energi AS er en norsk strømleverandør etablert i 2003. Selskapet er miljøsertifisert og tilbyr 100% fornybar energi. Telinet ble stiftet i 10. januar 2003 på Lysaker i Bærum. Selskapet ble etablert for å kunne tilby 100% fornybar energi gjennom opprinnelsesgaranti på strømmen. Selskapet har avgitt klimaløftet og er klimanøytralt. Telinet Energi AS har en liten organisasjon og er en utfordrer til de etablerte aktørene.
Kilde: Telinet Energi på Wikipedia