Om Telinet

Telinet Energi AS er en norsk strømleverandør etablert i 2003. Selskapet er miljøsertifisert og tilbyr 100% fornybar energi. Telinet ble stiftet i 10. januar 2003 på Lysaker i Bærum. Selskapet ble etablert for å kunne tilby 100% fornybar energi gjennom opprinnelsesgaranti på strømmen. Selskapet er miljøsertifisert gjennom ordningen Miljøfyrtårn, har avgitt klimaløftet og er klimanøytralt. Telinet Energi AS har en liten organisasjon og er en utfordrer til de etablerte aktørene.
Kilde: Telinet Energi på Wikipedia