«En piss i Mississippi»

… sier Bil Sweden om elbilandelen i Sverige. I 2015 ble det solgt en betydelig høyere andel elbiler i Norge enn hos söta bror.

Svenske Dagens Industri kunne melde at elbilboomen foreløpig er «en piss i Mississippi» siden det til tross for dobling av antallet kun utgjør 1 prosent av det totale nybilsalget.

I Norge er tallene betydelig høyere. Det ble i 2015 solgt 26.000 rene elbiler til privatpersoner, og det utgjorde 17 % av det totale salget.

Telinet tror på ingen måte at svenskene er mindre miljøbevisste enn nordmenn. Men i Sverige er avgiftsnivået på utslippsbiler betydelig laverere enn i Norge. I tillegg er elbilfordelene større i Norge, og dermed blir det totale regnestykket svært tydelig for mange. Elbilforeningen fastholder at det er viktig at elbilfordelene foreløpig ikke utfases, da dette fortsatt er motivasjonen for mange til å velge grønt.

Telinet Energi støtter Elbilforeningen fullt ut. Samtidig ser vi at selv om elbil løser utslippsproblemer, løser det ikke kapasitetsproblematikken i storbyene. I tillegg til bedret kollektivtilbud er tilrettelegging for sykler et viktig tiltak. Vi tror el-sykkel kan være svært viktig her, og vil benytte sjansen til å påpeke to viktige ting:
– el-sykkel er ikke et alternativ til sykkel for folk som allerede sykler til jobb. Det skal være et alternativ til bil, buss og andre motoriserte fremkomstmidler.
– Det gir masse mosjon å bruke el-sykkel. Selvfølgelig ikke like mye som vanlig sykkel, men betydelig mer enn andre motoriserte fremkomstmidler.

Telinet har gode tilbud på el-sykkel.no

Publisert: 8. januar 2016 | el-sykler, elbil | Kommentarer er skrudd av for «En piss i Mississippi»