Telinet - Klima

Oslo godt i rute med klimamål

Oslos klimamål for 2017 ble oppnådd allerede året før. Men det er fortsatt mye som må oppnås før det ambisiøse klimamålet for 2020 er oppnådd, sier en representant for Cicero.

Det var Aftenposten som lørdag meldte om klimaresultatene for Oslo kommune. Ny statistikk viser at klimautslippene i 2016 gikk ned med 95.000 CO2-ekvivalenter, eller 8 prosent, fra året før. Det er blant annet reduksjon i utslippene fra biltrafikken som får æren. Miljødirektoratet, SSB og KS har utviklet statistikken i samarbeid.

I perioden 2009-2015 lå veitrafikken stabilt, mens det i 2016 endelig viste nedgang. – Dette viser at vi har mye å gå på og kan endre en negativ trend, sier Bjørn Arctander, markedssjef i Telinet Energi og Agva Kraft. – Vi har blant annet sett at kombinasjonen av reguleringer, utbygging av sykkelstier og teknologisk utvikling har gjort at mange har tatt i bruk elsykkel. For svært mange er dette et fullgodt, om ikke bedre, alternativ til både buss og bil.

– Sammenlignet med andre byer er nedgangen i Oslo på et år imponerende, sier Steffen Kallbekken som er forskningsdirektør i Cicero. Samtidig er det langt igjen til klimamålet for 2020. Det er et ambisiøst mål, og omstilling tar tid, sier Kallbekken.

I 2020 er målet å være nede på et utslipp på 766.000 tonn, mens det i 2015 var på rundt 1,2 milloner tonn.

Telinet Energi er miljøsertifisert og selger kun 100% fornybar energi.

Publisert: 9. april 2018 | Agva Kraft, Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Oslo godt i rute med klimamål

Klima og energi i 2016

Nå som 2017 er i gang tar Telinet seg som vanlig tid til å se på store og små hendelser fra fjoråret innen klima og energi.

Strømprisene

Etter å ha hatt et 2016 som var billigste strømår på 15 år, ble det dyrere igjen i 2016. Innkjøpsprisen for Oslo havnet på i overkant av 30 øre inkl mva, en økning på 26% fra året før. Det var likevel en pris som var over 40% lavere enn rekordåret 2010. Telinet Energi har gjennom hele året markert seg i toppen av Forbrukerrådets offisielle strømprisoversikt. Ved utgangen av året hadde Telinet førsteplassen på oversikten over variabel pris, en posisjon som fortsatt holdes i skrivende stund.

Elektriske fremkomstmidler

I tilbakeblikket fra 2015 skrev vi om et rekordår i solgte elbiler. Dette har gått noe tilbake i 2016, men statistikken gjelder nyregistrerte biler, ikke biler i bestilling. Det ligger an til storsalg av elbiler i år, der biler fra Opel til Jaguar kommer med stor rekkevidde. Mange av årets biler ble bestilt i 2016.

Elsykkel-boomen fortsatte også fra 2015 til 2016. El-sykkel.no har hatt godt salg både av den rimeligere modellen DreamSpin og toppmodeller fra HEAD.

Klima og energi

I Oslo ble det i 2015 igangsatt mange tiltak for grønne lunger og samferdsel i Oslo. Norge fikk på slutten av fjoråret ny olje- og energiminister, og Søviknes var tidlig ute med å si at han anerkjenner at klimaendringer er delvis menneskeskapte. I USA fremstår den nyvalgte presidenten Donald Trump som klimaskeptiker og det blir svært spennende å se hvordan dette påvirker de positive prosessene som Paris-avtalen og utslippsavtaler mellom Kina og USA hadde lagt grunnlaget for.

WWF Norge trekker blant annet frem følgende viktige lyspunkter i inn- og utland i en av sine årsmeldinger :

  • Statoil ut av tjæresand
  • Bærekraftig produksjon av solceller i Kina og stort potensiale for solkraft i Norge
  • Klimalov rett rundt hjørnet
  • Omkamp om Oljefondet
  • Paris-avtalen i kraft

Nå har 2017 kommet så vidt i gang og vi er inne i FNs år for utvikling av bærekraftig turisme (se video over).

Vi er ved godt mot og ønsker alle
ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!
Hilsen Telinet Energi

Publisert: 9. januar 2017 | el-sykler, elbil, Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Klima og energi i 2016

Hvor kommer strømmen fra?

Telinetbloggen Budstikka

Budstikka 21.08.2016

Oppslaget som viser en elbil som lades ved hjelp av et dieselaggregat skapte en god del oppmerksomhet i forrige uke og vi i Telinet var med å trekke litt på smilebåndet. Men det er også en påminnelse om en viktig ting; opprinnelsen av strømmen.

Antagelig er det ikke så ille som det ser ut til at en elbil i nødstilfelle bruker et aggregat (så sant aggregatet er godkjent for denne bruken). Det som er langt viktigere er at vi sørger for at strømmen vi til vanlig bruker både til elbil, matlaging og oppvarming kommer fra fornybare kilder.

I EØS og EU har man valgt å fokusere på hvilken vei pengene går, fordi det er dette som til syvende og sist avgjør om det blir produsert stor eller liten andel fornybar energi. Dette gjøres gjennom såkalte opprinnelsesgarantier, og trygger at grønne produsenter tjener mer på å produsere den samme mengden strøm enn for eksempel et kullkraftverk.

I Norge har det dessverre vært alt for liten fokus på denne ordningen, noe som har gjort at NVE (Norges Vassdrags- og Energidrektorat) sin varedeklarasjon for 2015 viste en fornybarandel på bare 12%. Dette kan du gjøre noe med ved å bruke din forbrukermakt. Dersom flere forbrukere velger en kraftleverandør som kun leverer 100% fornybar energi vil det føre til at den nødvendige overgangen til fornybar energi går raskere.

 

Publisert: 23. august 2016 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Hvor kommer strømmen fra?

3 misforståelser om el-sykkel

El-sykkel.no selger el-sykler og el-scootere i mange prisklasser. I Telinet Energi er vi av den oppfatning at elsykler kan være en fullgod erstatning til bil og buss for svært mange. Det sparer både penger, miljøet og begrenser trafikken på veiene. I denne videoen fra DN tv tas det oppgjør med 3 typiske myter.

 

Publisert: 11. juli 2016 | el-sykler, Klima | Kommentarer er skrudd av for 3 misforståelser om el-sykkel

12 % fornybar energi i Norge

Hvert år på denne tiden legger NVE frem varedeklarasjonen for forrige år og nok en gang skuffer tallene for Norges vedkommende. Vi er flinke til å produsere fornybar energi, men langt mindre opptatt av å kjøpe opprinnelsesgarantier.

Telinet Energi leverer 100% fornybar energi. Dette innebærer at pengene til forbrukerne går til innkjøp fra fornybare kilder og stimulerer dermed til økt produksjon av fornybar energi. Siden ulike land har ulike forutsetninger for kraftproduksjon legger det internasjonale systemet for opprinnelsesgarantier opp til at det er pengestrømmen og ikke den fysiske leveransen som avgjør «grønnheten»av strømmen.

I varedeklarasjonen fra NVE inngår følgende faktorer:

– Produksjonen av strøm
– Import/eksport av strøm
– Import/eksport av opprinnelsesgarantier

Nå alle disse faktorene er hensyntatt, får vi følgende fordeling for alle kunder som ikke har opprinnelsesgarantert strøm:

Telinetbloggen varedeklarasjon 2015

Telinetbloggen varedeklarasjon 2015 fargekoder

Det er altså kun 12% som kommer fra fornybare kilder til tross for at 98% av strømmen vi produserer er grønn. Grunnen til denne forskjellen er delvis at vi importerer mye strøm fra atomkraft og kullkraft. En annen årsak er at vi eksporterer «grønnheten» gjennom opprinnelsesgarantier.

Telinet Energi er veldig tilhenger av systemet for opprinnelsesgarantier fordi dette gir stor forbrukermakt. Samtidig har systemet svakheter siden folk flest ikke vet at de må ha leveranse fra et strømselskap som kjøper opprinnelsesgarantier, uavhengig av om de bor ved siden av en foss som produserer fornybar energi.

Vi mener at bransjen og myndighetene har et ansvar for at dette opplysningsarbeidet gjøres på en skikkelig måte så ikke «grønnheten» selges to ganger.

Følg oss også på Facebook/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 6. juli 2016 | Fornybar energi, Klima, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for 12 % fornybar energi i Norge

Klok beslutning fra Stortinget

Telinet Energi er forkjemper av opprinnelsesgarantier og var sammen med store deler av bransjen med på dette innlegget som vi har omtalt tidligere. Nå er Stortinget enig.

Telinetbloggen Stortingssalen

-Vi setter stor pris på at Stortinget støtter systemet for opprinnelsesgarantier, sier Markedssjef i Telinet Energi Bjørn Arctander. -Å legge ned et fungerende system fordi det har noen svakheter er ingen løsning når det ikke foreligger alternativer. Vi håper myndighetene nå vil sørge for at folk flest får større kjennskap til systemet slik at det vil fungere bedre.

Her er oppslaget i Montel Powernews: Opprinnelsesgarantier

Du kan følge små og stoenerginyheter på Twitter/Telinet og Facebook/Telinet

Publisert: 15. juni 2016 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Klok beslutning fra Stortinget

Den europeiske nasjonalparkdagen

Telinetbloggen Harteigen

I dag feirer Telinet Energi den europeiske nasjonalparkdagen. Den markeres hvert år den 24. mai.

Det var Sverige som tok initiativet til nasjonalparkene i Europa. Den 24. mai 1909 ble de ni første nasjonalparkene i Europa opprettet, derfor er denne datoen valgt som dagen for markeringen. Inspirasjonen var Yellowstone, som ble opprettet i USA nesten førti år tidligere.

I Norge er det ifølge Miljødirektoratet nå 18 nasjonalparker. Det foreligger en offisiell plan for å etablere ca 50 større naturvernområder, og da vil 12-15 % av arealet i Norge være vernet.

Du kan følge små og store nyheter om energi og miljø på Facebook/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 24. mai 2016 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Den europeiske nasjonalparkdagen

Et tilbakeblikk på 2015 – energi og klima

Telinet Energi ser på store og små hendelser av betydning i året som gikk. Globalt og lokalt, energi og miljø.

Norske strømpriser

2015 ble for nordmenn med spotprisavtale det billigste året på 15 år, i Oslo endte gjennomsnittlig innkjøpspris på 22 øre. Forbrukerrådet tok i sommer over den offisielle strømprisoversikten. Telinet kunne stolt konstatere at vi også på strømpris.no toppet oversikten. Inntil da var det Konkurransetilsynet som målte strømpriser, og der har Telinet Online tronet øverst i fire år.

Elbil og El-sykkel

Fjoråret ble enda et suksessår for elbilsalg. I Norge var 17 % av nybilsalget elbiler, mens det til sammenligning var en knapp prosent i Sverige.

El-sykkel tok også av i 2015. El-sykkel.no merket stor pågang fra kunder og tok også inn mange spennende nye produkter. Det nye miljøbyrådet rakk også å få gjennom en støtteordning som gjør at Osloborgere kan få 5.000 kroner i subsidier ved kjøp av el-sykkel. Dette kan være et ledd i planene om et bilfritt sentrum i hovedstaden som også ble lansert i fjor.

Norge og Europa

Energialliansen vedtok sine mål i 2014, og i fjor begynte det å ta form. Det ble da klart at en av hovedsatsningsområdene ville være innen ENØK.

På den negative siden kunne vi se at Norge sin fornybarandel falt til minimale 9 prosent. Telinet Energi synes dette er pinlig og vil oppfordre alle bedrifter og private husholdning til å velge en kraftleverandør som kjøper opprinnelsesgarantier for all innkjøpt strøm.

Verden

Den viktigste klimabegivenheten i 2015 var utvilsomt FNs klimatoppmøte i Paris. Ikke overraskende ble det ingen bindende avtale, men tilgjengjeld lagd en god struktur og satt gode mål. Telinet registrerte med glede mot slutten av året at WWFs norgessjef Nina Jensen uttalte at hun var mer klimaoptimist enn noensinne.

Følg med på energi- og klimanyheter på Facebook/TelinetTwitter/TelinetGoogle+/Telinet

Publisert: 19. januar 2016 | el-sykler, elbil, Enøk, Fornybar energi, Klima, Politikk, Strømprisene, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Et tilbakeblikk på 2015 – energi og klima

Klimaoptimist

Kilde: DNTV

Nina Jensen i WWF går inn i 2016 som klimaoptimist. Hun trekker særlig frem at markedet begynner å jobbe i klimaets tjeneste.

Telinet har tidligere skrevet om positive tendenser etter Parisavtalen. Det er fortsatt en lang vei og gå, og vi er nødt til å få opp farten, men vi deler oppfatningen om at markedet er den mest effektive måten å få til et skifte. Gitt at rammene myndighetene gir er riktige og gode.

Følg også med på klimanyheter på Telinet/Google+ og Telinet/Twitter

Publisert: 29. desember 2015 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Klimaoptimist

God jul og bedre klima

Telinetbloggen isbjørn

Telinet Energi tror vi kan få solide endringer etter Paris-avtalen. Dette er en fin ting å ta med seg inn i julefeiringen.

Det var noen nervepirrende timer forrige helg da verdensledere møttes i Paris for å få landet en avtale. Det er helt tydelig at det har skjedd noe siden tidligere forhandlinger, og vi tror USA og Kina har en nøkkelrolle her. Som vi tidligere har skrevet står disse landene for omlag halvparten av verdens CO2-utslipp, og da nytter det ikke å tenke at «det holder om noen andre ordner opp».

Som vi skrev før toppmøtet i Paris var det to hovedspørsmål det ble tatt sikte på å løse:

1)    Planen for kutt i verdens klimagassutslipp fram til 2020
2)    Den nye klimaavtalen fra 2020 og framover

Langt på overtid klarte man å komme til en global enighet rundt disse spørsmålene. Dessverre ble det ikke landet en forpliktende avrtale, men det var det heller ikke mange som har forventet. Heldigvis ligger det mye indirekte forpliktelser i bør-målene også.

Hovedmålsetningene man ble enige om var som følger: Begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2ᵅC over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5ᵅC.

For å nå disse målsetningene er viktige momenter varslingssystemer, overføring av økonomiske midler fra rike til fattige land og en egen ekspertkomite som skal etterstrebe at avtalen blir fulgt.

I Norge vil vi møte mye omstilling i tiden som kommer. Vi har en stor oljeindustri som antagelig må trappe kraftig ned. Samtidig har vi gode forutsetninger for, og er allerede gode på, produksjon av fornybar energi. Dessverre selges mye av «grønnheten» ut av landet ved eksport av opprinnelsesgarantier. Dette gjør at det blir mindre etterspørsel etter opprinnelsesgarantier og dermed ikke like attraktivt å produsere grønn energi som det kunne vært. Det er mange tiltak vi kan gjøre fremover, men det aller enkleste private husholdninger og bedrifter kan starte med er å velge en strømleverandør som utelukkende kjøper inn fornybar energi. Telinet er ikke alene om å gjøre dette, men det er dessverre altfor få strømleverandører som har tatt dette valget.

Til slutt vil vi ønske alle en riktig god jul!
Telinet Energi

 

Publisert: 18. desember 2015 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for God jul og bedre klima