Telinet - Klima

– Det er vanskelig å være sint og spise is samtidig

Vi i Telinet Energi fryder oss over dette sitatet fra Ben & Jerry’s under et intervju med DNTV. Iskremgiganten har den siste tiden vært aktiv i klimakampen og skapte en av de større køene der de delte ut iskrem under FN’s klimamøte.

Telinetbloggen har tidligere skrevet om de viktigste sakene klimatoppmøtet i Paris skal ta stilling til.

Publisert: 7. desember 2015 | Klima | Kommentarer er skrudd av for – Det er vanskelig å være sint og spise is samtidig

FNs klimatoppmøte i Paris

Telinetbloggen Eiffeltårnet

Den 30. november til 11. desember 2015 arrangeres klimatoppmøtet i Paris, der verdens nasjoner skal bli enige om hvordan man skal løse jordens klimautfordringer. Telinet er spent på utfallet av møtet.

Det forhandles rundt to hovedområder:
1)    Planen for kutt i verdens klimagassutslipp fram til 2020
2)    Den nye klimaavtalen fra 2020 og framover

I Kyoto-avtalen, som har vært juridisk bindende fram til nå, står det konkret hvor mye de rike landene i verden skal kutte i klimagassutslipp.

Avtalen det nå forhandles om i Paris, vil ikke inneholde juridisk bindende mål. Alle verdens land vil selv måtte melde inn hvor mye de planlegger å kutte i klimagassutslipp.

Viktige temaer på Paris-toppmøtet er utslippskutt, klimatilpasning og klimafinansiering.

Landene skal komme fram til et langsiktig klimamål fram mot 2050. I tillegg skal hvert land melde inn hvordan de skal kutte i sine utslipp. Partene må bli enige om hvordan de skal måle og rapportere progresjonen i arbeidet med utslippskutt.

Klimaendringene merkes aller mest i fattige land i dag. En viktig diskusjon under klimaforhandlingene er derfor hvem som skal betale for klimatilpasningstiltak.

De rike landene mener generelt at klimaavtalen bør handle om utslippskutt, mens mange fattige land mener at klimatilpasningen bør være en like viktig del av avtalen.

Klimafinansiering er også et viktig tema i klimaforhandlingene. Utviklingslandene mener at rike land må ta en langt større del av regningen for verdens utslippskutt enn det de gjør i dag.

Vår egen klima- og miljøminister Tine Sundtoft ser muligheter for at en historisk avtale kan bli vedtatt på klimatoppmøtet. Samtidig fastslår og gjentar utenriksminister John Kerry USAs standpunkt om at dersom klimatoppmøtet i Paris munner ut i en avtale, vil den ikke inneholde juridisk bindende mål om utslippskutt, slik Kyoto-avtalen gjorde i 1997.

Kina og USA er blant de to viktigste landene for klimakutt i verden. Forrige uke viste en global spørreundersøkelse at innbyggerne i Kina og USA er minst bekymret for klimaendringene sammenlignet med innbyggere i andre land. Det gjenstår å se om verden kommer nærmere målet om redusert global oppvarming forårsaket av utslipp av drivhusgasser, når avtalen ikke inkluderer juridisk bindende mål for verdens nasjoner.

Følg klimanyheter også på Google+/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 23. november 2015 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for FNs klimatoppmøte i Paris

Tesla avslører model X

Telinetbloggen Tesla X

Telinet er ikke alene om å la seg imponere over Teslas lansering av modell X i natt norsk tid. Det var ingen stor overraskelse at det er en SUV, og dessuten en svært rask en.

Tesla X vil ha en toppfart på 250 km/t og gå fra 0-100 på ned mot 3,2 sekunder. Bakdørene får vingedører og det er til og med montert et James Bond-aktig bakteriefilter. Herligheten kommer på godt over millionen og vil således ikke bli noen folkebil.

– I seg selv er ikke lanseringen av en ny luksusbil et miljøtiltak, sier Jan Kristian Mardal, ENØK-ansvarlig i Telinet Energi. – Derimot får det store ringvirkninger at også dette segmentet mer enn tilfredsstilles av en elektrisk bil. Det viser nok en gang at elbil ikke bare er et ok substitutt til tradisjonelle biler, men representerer noe som er langt bedre. Dette vil igjen føre til at det blir lansert flere og bedre elbiler i prissegmenter som er mer aktuelle for folk flest.

Her kan du se forskjellen på ulike typer miljøbiler.

Se også nyheter fra teknologi og miljø på Telinet/Google+ og Telinet/Twitter

Publisert: 30. september 2015 | elbil, Enøk, Klima | Kommentarer er skrudd av for Tesla avslører model X

Energiunionen vil prioritere ENØK

Telinet ser på miljøtiltak: For et år siden ble det bestemt at det skulle skapes en fremoverskuende og klimavennlig Energiunion. Nå begynner prioriteringene å ta form, og energieffektivisering troner aller høyest.

Telinetbloggen EU

Da vi i fjor høst så på EUS klimamål var et av tre delmål før 2030 å få en energieffektivisering på 27%, noe blant annet Bellona syntes var lite ambisiøst. Nå begynner Energiunionen å ta form, og ENØK er hovedområde. I tillegg vektlegges forbrukermaktens betydning gjennom de tre grunnpilarene bedre informasjon, enklere leverandørskifte og forbrukerbeskyttlese. Det lanseres nå en høring for medlemslandene for å få innspill til markedsdesignet.

I Norge er nå fornybarandelen ifølge den offisielle vardeklarasjonen nede i 9%. En enkel måte forbrukerne kan bruke sin markedsmakt er å kun kjøpe strøm fra leverandører av 100% fornybar energi.

Publisert: 22. juli 2015 | Enøk, Klima | Kommentarer er skrudd av for Energiunionen vil prioritere ENØK

Fremtidskonferansen 2015: Løsninger og tanker om energi og IT

Av ENØK-ansvarlig i Telinet Jan Kristian Mardal

Telinetbloggen Fremtidskonferansen

Når Telinet Energi tar turen til Fremtidskonferansen i Halden i mai, er det spesielt tre spådommer for fremtiden vi merker oss.

Halvparten av alle jobber vil forsvinne i løpet av ett eller to tiår, som følge av IT-basert automatisering. En studie fra Universitetet i Oxford har vurdert 700 jobber og deres sannsynlighet for å bli automatisert. Studien viser at det er stor sannsynlighet for at jobber som modeller, bibliotekarer og telefonselgere vil forsvinne, mens det er også en betydelig sjanse for at mange ingeniør- og juristjobber også vil forsvinne. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge mener at man skal ha en positiv innstilling til utviklingen. Alle framskritt er uunngåelige og man må utnytte potensialet. Vi finner det kanskje litt skremmende, og lurer på om dette vil bety fete lommebøker for eierne av datamaskinene, men at et slikt «fremskritt» kanskje for første gang i historien egentlig representerer et tilbakeslag for samfunnet, for alle som mister sine jobber og får hverdagen preget av lediggang.

Lock Vredenberg fra IBM følger opp og forteller om IBMs Watson-program og hvordan kognitiv IT vil gjøre det mulig for datamaskiner å lære all informasjon, vurdere informasjon og ta beslutninger på våre vegne. Watson skal lære seg berøring, syn, lukt, hørsel og smak. Watson skal ta beslutninger for deg i en kompleks Big Data verden. Om fem år vil byen via Watson og Sensing Cities vite hva som er innbyggernes behov, her og nå. Flere og flere produserer elektrisitet fra sol, vind og vann. Energien blir smart. Innbyggerne får personalisert energi når de trenger det, til rett pris, med optimal utnyttelse. Smarte bygg vil lære. Bor du i 5. etasje vil heisen gå til 5. etasje uten at du trykker på knappen. Skal du ta bussen, kommer bussen når du har behov for transport. Alle vil ha tilgang til all informasjon via Watson-app. Og storebror Watson vil se deg, tenker vi.

Johannes Trüby fra International Energy Agency har både gode og dårlige nyheter om forventet global energibruk – mest dårlige. Fossil energi subsidieres fire ganger så mye som fornybar energi i verden. Samtidig viser økt fokus på energieffektivisering resultater.

De globale CO2-utslippene øker fortsatt, og de fleste store utslippslandene øker utslippet. Veksten i etterspørselen etter energi vil avta noe i Kina mot 2040, mens India, Sørøst-Asia, Midt-Østen og deler av Afrika og Latin-Amerika vil ta over som motor i global energietterspørsel.

Det må investeres fire ganger så mye i fornybar energi for å nå togradersmålet i 2040. Det kan man se langt etter hvis ikke det kommer klare retningslinjer fra klimatoppmøte i Paris i 2015.

Følg nyheter om energi og miljø også på    Twitter/Telinet    Facebook/Telinet    Google+/Telinet

Publisert: 22. mai 2015 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for Fremtidskonferansen 2015: Løsninger og tanker om energi og IT

Hvorfor er Teslas nye produkt viktig?

Telinetbloggen Elon Musk

Nylig lanserte Tesla batterier for bruk i hjem og næringsliv. Telinet Energi har tatt en titt på hvorfor dette kan være viktig for de tingene vi er mest opptatt av, nemlig pris og miljø.

Nylig lanserte Tesla sitt nye batteri. Tanken er at man skal kunne lade batteriet når tilgangen på energi er høy og prisen er lav, og bruke strømmen når energi er vanskelig tilgjengelig. Spesielt interessant er dette sammen med vindturbiner og solceller. Svakheten til mange kilder til fornybar energi, med vannkraft som et hederlig unntak, er jo at tilgangen varierer. Effekten på batteriene er rundt 10 kwh og koster rundt 25.000 kroner. Det skal være mulig å koble ni batterier sammen.

I Norge har vi sett at strømprisene i perioder har vært sterkt varierende i ulike deler av landet. Årsaken til dette er at etterspørselspresset er andre steder enn der produksjonen foregår, og vi får midlertidige flaskehalser fordi kablene ikke klarer å ta unna.

Med et stort forbehold om at batteriene kan produseres og avhendes på en miljømessig forsvarlig måte kan dette bidra til at verden raskere får en større andel fornybar energi. Det vil også kunne være med på å jevne ut priser.

Publisert: 14. mai 2015 | Fornybar energi, Klima, Strømprisene | Kommentarer er skrudd av for Hvorfor er Teslas nye produkt viktig?

Fornybarkonferansen 2015

Telinetbloggen Fornybarkonferansen

I forrige uke ble igjen Fornybarkonferansen arrangert i Bergen. I år var temaet Grønt overskudd til verdiskapning.

Av temaer som ble diskutert var særlig diskusjonen om når det grønne skiftet skjer av interesse. Oljeanalytikeren Torbjørn Kjus påpekte at Kina nå investerer mer i fornybar enn noen andre, og at dette gjør at kullproduksjonen faller. Han mente at oljeetterspørselen på kort sikt vil styrkes, men vil falle på lengre sikt. Marius Holm i Zero fortalte at solenergi nå er billigere enn kullkraft å produsere, og at økt etterspørsel etter solenergi vil føre til at prisene faller ytterligere pga teknologiutvikling. Han mente at Oljefondet har en viktig rolle i å investere i fornybar energi.

Energirådgiver i FN og World Economic Forum Michael Liebreich uttalte at det er galskap at nordmenn bruker elektrisitet til oppvarming. Norsk vannkraft kan stabilisere hele det europeiske energisystemet, og det er også viktig med et bedre overføringsnett, mener han.

I tillegg til debatter og foredrag, ble SPIR-prisen delt ut. Dette er en pris som retter seg mot tjenester, produkter eller prosjekter som samtidig har et forretningsmessig potensiale. Telinet gratulerer Cambi med SPIR-prisen!

Publisert: 3. mai 2015 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Fornybarkonferansen 2015

Husk å slukke lyset på lørdag!

Lørdag 28.03.2015 kl 2030 er det igjen klart for Earth Hour. Slukk lyset i en time som en symbolsk klimahandling.

Telinet Energi har i mange år støttet Earth Hour og du kan se filmer fra dette på Telinets youtubekanal. Vi oppfordrer alle til å være med på denne verdensomspennende kampanjen som WWF arrangerer.

Du kan bestille strøm til støtte for WWF på våre nettsider.

Publisert: 24. mars 2015 | Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Husk å slukke lyset på lørdag!

Hva slags miljøbiler fins det?

Telinet highway

Telinet Energi har sett på ulike varianter av lavutslippsbiler. I tillegg til de mest kjente, elbilene og hybridbilene, fins det også hydrogenbiler og biler som går på biodrivstoff. Alle variantene har fordeler og ulemper.

Elbil
Elbilen går som navnet tilsier på elektrisitet, og du kan lade den hjemme eller på hurtigladestasjoner. Vi har tidligere skrevet om hva du bør passe deg for ved ladingen. Nissan Leaf og Tesla er elbiler i helt forskjellig prisklasse som virkelig har tatt av i Norge. Bilene har avgiftsfritak og en rekke andre fordeler som kjøring i kollektivfelt, gratis lading og parkering på kommunale plasser. Det største ankepunktet ved elbil er de fleste modellenes begrensede rekkevidde.

Hybrid
Hybridbilen veksler mellom en bensinmotor og en elmotor. Alle hybridbilene har lading når du kjører på bensin og plug-in hybridene kan i tillegg lades fra strømnettet. Toyota har satset sterkt på biltypen, og annen hver bil de selger er hybrid. Hybridbilene har ikke de samme økonomiske fordelene som elbil, men har til gjengjeld heller ikke den samme rekkeviddeproblematikken.

Hydrogen
Hydrogenbilen har en tank som fylles med hydrogen. Dette reagerer med oksygenet i luften i en brenselcelle og produserer elektrisitet som driver motoren. Hyundai er først ute med masseproduksjon, og flere andre produsenter er godt i gang. Fyllingen av tanken går svært raskt, og dette gjør at rekkevidde i utgangspunktet ikke er noe problem. Derimot er det et infrastrukturproblem siden man trenger en god utbygging av fyllestasjoner.

Biodrivstoff
Drivstoffet til disse bilene blir produsert fra fornybart materiale som avfall, kloakk og planteoljer. Forbrenningen frigjør som bensin CO2, men dette er karbon som materialet selv tar opp når det vokser og gror. Den store fordelen med biodrivstoff er at «vanlige» biler kan bruke det ved relativt små ombygninger av motoren. Ulempen er at stor etterspørsel etter biodrivstoff kan føre til at råvarene dyrkes på steder der det ellers ville foregått matvareproduksjon. Flere av Ruters busser går på biodrivstoff.

Hva bør man velge?
Dette er det ikke enkelt å svare på. Du må vurdere plass, pris og rekkevidde i tillegg til tilgangen på drivstoff til de ulike variantene. Telinet Miljøprodukter selger også el-sykler som vil være et fullgodt alternativ til bil for svært mange!

Publisert: 20. februar 2015 | elbil, Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Hva slags miljøbiler fins det?

Oljefondet trekker ikke ut kullinvesteringer

Ekspertgruppen anbefaler ikke at Oljefondet automatisk trekker seg ut av kullinvesteringer. Dette fordi de mener at fondet ikke skal brukes som et klimapolitisk verktøy.

Telinet kull

Et par uker etter at KLP kunngjorde at de trekker ut kullinvesteringer har en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartement lagt fra sin anbefaling til Oljefondet. Fordi de mener at kullinvesteringer ikke kan regnes for å være i strid med en allmen etikkoppfatning konkluderer ekspertgruppen med at Oljefondet ikke automatisk bør trekke seg ut fra investeringer i kull og petroleum. I stedet foreslås det at Oljefondet skal utelukke investeringer i selskaper det etter en samlet vurdering er en stor risiko for at utgjør en betydelig klimarisiko. Dessuten anbefaler de at Oljefondet rapporterer om sin totale karboneksponering.

Rapporten har høstet sterk kritikk fra miljøorganisasjoner. WWF stiller spørsmål ved hvor stor miljøskade et selskap skal gjøre før man trekker seg ut hvis ikke kullkraft er ille nok. Frederic Hauge i Bellona sier at Norge snarest må trekke våre sparepenger ut av forurensende kullindustri som ikke har karbonfangst- og lagring dersom vi skal hevde å være en pådriver i klimaspørsmål. Han legger vekt på at verdens største statseide fond setter agendaen internasjonalt. Zero påpeker hvordan Norge kan være med på å marginalisere kullsektoren ved å gi det viktige signalet det er å trekke seg ut av disse investeringene. Framtiden i våre hender er også skuffet. De har foreslått at Oljefondet trekker ut de 82 milliardene som er investert i 156 selskaper som har 30-100% av sin inntekt fra kull.

Etter en spennende klimamåned, var ekspertgruppens rapportfremleggelse en nedtur. Det er utrolig mange gode prosjekter med fornybar energi der ute, og flere legges ned på grunn av manglende investeringer. Telinet Energi støtter fullt ut at Oljefondet trekker ut kullinvesteringer og reinvesterer dette i gode prosjekter innen fornybar energi.

Se mer om Telinets miljøengasjement.

 

 

Publisert: 4. desember 2014 | Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for Oljefondet trekker ikke ut kullinvesteringer