Hvorfor er Teslas nye produkt viktig?

Telinetbloggen Elon Musk

Nylig lanserte Tesla batterier for bruk i hjem og næringsliv. Telinet Energi har tatt en titt på hvorfor dette kan være viktig for de tingene vi er mest opptatt av, nemlig pris og miljø.

Nylig lanserte Tesla sitt nye batteri. Tanken er at man skal kunne lade batteriet når tilgangen på energi er høy og prisen er lav, og bruke strømmen når energi er vanskelig tilgjengelig. Spesielt interessant er dette sammen med vindturbiner og solceller. Svakheten til mange kilder til fornybar energi, med vannkraft som et hederlig unntak, er jo at tilgangen varierer. Effekten på batteriene er rundt 10 kwh og koster rundt 25.000 kroner. Det skal være mulig å koble ni batterier sammen.

I Norge har vi sett at strømprisene i perioder har vært sterkt varierende i ulike deler av landet. Årsaken til dette er at etterspørselspresset er andre steder enn der produksjonen foregår, og vi får midlertidige flaskehalser fordi kablene ikke klarer å ta unna.

Med et stort forbehold om at batteriene kan produseres og avhendes på en miljømessig forsvarlig måte kan dette bidra til at verden raskere får en større andel fornybar energi. Det vil også kunne være med på å jevne ut priser.


Publisert: 14. mai 2015 | Fornybar energi, Klima, Strømprisene | Kommentarer er skrudd av for Hvorfor er Teslas nye produkt viktig?