Telinet - Vær

Strømmens dag – halv pris på el-sykler

Fredag 23. januar er det Strømmens dag. Vi feirer dagen ved å gi 50 % rabatt på alle el-sykler.

Det var svenskene som startet det hele med Elens dag. Nå har Norge fulgt etter og dagen brukes til å markere hvor mye enklere livene våre har blitt og hvordan strømmen har hjulpet mange ut av fattigdom. Ikke minst ser vi hvordan strøm er på vei til å bedre klimaet så lenge vi holder oss til fornybare energikilder.

Man kan man vinne en iPad mini om man laster opp det beste bildet av seg selv med sin favorittstrømdings på facebooksiden til Strømmens dag eller med emneordet #strømglede på Instagram.

Telinet el-sykkel Dreamspin

Telinet Miljøprodukter ønsker å være med på markeringen og gjør dette ved å gi 50% rabatt på alle el-sykler i nettbutikken! Tilbudet gjelder ved bestilling i nettbutikken på Strømmens dag og ut helgen. Velkommen!

 

Publisert: 21. januar 2015 | el-sykler, Vær | Kommentarer er skrudd av for Strømmens dag – halv pris på el-sykler

Priser siste halvår

Det siste halvåret har innkjøpsprisene på strøm vært svært lave, vi har faktisk ikke sett lavere snittpriser siden 2007. Samtidig er det spesielt at siste uke juni og første uke juli har innkjøpspriser som ligger under første halvår under ett.

Systempris inkl mva. Grunnlagsdata hentet fra nordpoolspot.com

Første halvår var innkjøpsprisen til strømleverandørene 28,95 øre inkl mva. Vi skal altså tilbake til 2007 for å se priser som er lavere.

Følg med på nyheter om klima, vær og priser på Twitter/telinet og G+/telinet

Publisert: 9. juli 2014 | Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Priser siste halvår

Temperaturen kan øke opp til 4,8 grader

I FNs klimapanel sin rapport som ble lagt frem fredag konkluderes det med at klimaendringene med 95 prosent sannsynlighet er menneskeskapte.

– 95 prosent sikkerhet kan sammenliknes med å si: Kommer sola til å stå opp i morgen? Ja, vi kan være ganske sikre på det, men ikke vi kan ikke si helt sikkert, sier Cecilie Mauritzen, en av hovedforfatterne av rapporten.

I en artikkel på yr.no oppsummeres noen av konklusjonene i klimarapporten:

  • Det er enda mer sikkert, hele 95 prosent, at menneskene er ansvarlig for de siste 50 åras globale oppvarming
  • Temperaturen vil fortsette å stige, men har ikke steget så mye de siste 15 åra som tidligere antydet
  • Store mengder av isen på Grønland og polene har smeltet
  • Havnivået vil stige mer enn tidligere antatt
  • De våte områdene vil bli våtere og de tørre tørrere
  • Mer uvær i vente, men kanskje ikke så ille som tidligere antatt

Det antas en temperaturstigning på opp til 4,8 grader og at havnivået kan stige opp til 82 cm frem til år 2100. I en artikkel på nrk.no sa Bellonas Fredric Hauge på forhånd at han antok at rapporten ville være mer et blinkende diskotek enn bare en alarmklokke.

På Bellonas hjemmesider sier Hauge at dette er en ordre om blant annet anlegg for karbonfangst, mer fornybar energi og flere elbiler på veiene.

Rapporten kan leses her

Publisert: 27. september 2013 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Temperaturen kan øke opp til 4,8 grader

Vått vær frem til siste uken av august

14. og 15 august trekker lavtrykk østover i Skandinavia og forsterkes over Finland samtidig som en rygg i bakkant sørger for forbigående tørrere vær over Norge og Sverige. Nytt lavtrykk i Norskehavet den 16.aug trekker gradvis innover Skandinavia i dagene mellom 17. og 19.aug. Videre fra 20. til 23.aug ventes flere lavtrykk å trekker østover kun avbrutt av smale rygger mellom de ulike lavtrykkene. Nedbør over den normale (hovedsaklig i sørvest og øst) men temperaturer litt over det normale.

I perioden fra 24. til 28.aug varsles høytrykk å ligge over sørlige deler av Skandinavia samtidig som lavtrykk i Norskehavet vil påvirke områdene i nordvest. Nedbør litt over det normale (hovedsaklig i nordvest og vest) og temperaturer litt over eller nær det normale for årstiden.

Prisene forventes å svinge litt i løpet av de neste dagene for så å falle fra 17. som svar på våtere forhold.

Europaværet domineres av høytrykk i Biscaya som strekkes østover fastlands Europa, samtidig som lavtrykk trekker østover Storbritannia og Skandinavia. Fronter tilknyttet lavtrykket sveiper østover over nordlige og sentrale deler av kontinentet.

Sterk tidvis moderat solenergiproduksjon over Tyskland, ventes å bli moderat/lav 18./19.aug
10-35 mm nedbør over Alpene, muligens opp til 45mm i østlige områder.

Temperaturer: 1-5 graders under normalen over Frankrike og Tyskland i dag, gradvis øke fra vest til 1-3 grader over normalen frem til 16.aug. Kjøligere luft fra nordvest gir reduksjon til 0-3 grader under normalen den 19. før det deretter nye luftmasser fra vest øker temperaturene til 0-4 graders over normalen ved den 22.aug.

Moderate / friske vinder over hele Danmark (1,0 til 2.9GW), midlertidig reduksjon den 15. og 17.aug. Lett/moderate vinder over Tyskland (2 til 9GW).

 

Kind regards
StormGeo
For mer info om Telinet se våre nettsider

Publisert: 13. august 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Vått vær frem til siste uken av august

Varierende vær og synkende priser

LAVTRYKK – men noen tørre dager innimellom

En frontsone med lyn og torden preger Sør-Norge og Gøtaland tirsdag, men etterfølges av en høytrykksoppbygging over Norskehavet torsdag og fredag.
Dette blir tørre og fine dager over store deler av Norge, mens en ny lavtrykksutvikling over Gøtaland gir regn tirsdag – trolig ikke med like mye torden som i dag.

Fra sent fredag og gjennom helgen vil et nytt lavtrykk utvikle seg i vest med nye nedbørsområder på vei inn lørdag til mandag. Rett over normal nedbør disse dagene, spesielt i Sverige. Temperaturene rundt eller rett i underkant av normalen.

Videre utover neste uke, forventer vi trolig en fortsatt lavtrykksbasert værtype, med enkelte tørre dager innomellom lavtrykkspasssasjene, men trolig fortsatt  mer nedbør enn normalt – mest på vestlandet, tørrest vær trolig i Nord-Norge..

Prisene ventes fortsatt å bevege seg sakte nedover, deretter å synke fra 11. som respons på ytterligere kaldere/våtere varsler.

Europa domineres av en serie lavtrykk ved UK og tilhørende fronter som sveiper gjennom SentralEurope med lavere temperaturere, torden og nedbør.
Fortsatt mildt og varmt i øst. – dette vil dominere værbildet fram mot 10. august, deretter venter vi en ny oppbygging av høytrykk over SentralEuropa ifra vest.

15-50mm i alpene, i vestlige deler oppimot 60-100mm på nedbøren 7. og 8. august.

Temperaturer -2 til 8 grader over normalen over Frankrike og Tyskland i dag, deretter avkjøling ifra vest ned omt 0-2 grader over normalen fra den 9. august , fra 14. august ytterligere avkjøling ned mot 0-3 grdaer under normalen.

Moderat vind over Danmark (1-2 GWh), avtar litt i kveld og den 10. august. Generelt lette vinder over Tyskland, som øker på ettermiddags/kveldstid (3-18 GWh).

 

Kind regards
StormGeo

 
For mer info om Telinet se våre nettsider

Publisert: 6. august 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Varierende vær og synkende priser

Endret vær og relativt stabile priser

Høytrykket svekkes

Høytrykket over Skandinavia vil svekkes gradvis de neste dagene, og et lavtrykksområde over De britiske øyer vil flytte seg sakte nordøstover og komme inn først over sørlige deler av Norge og Sverige. Dermed vil vi få en overgang til ustabilt vær med regn- og tordenbyger og litt lavere temperaturer. Det ustabile været brer seg videre nordøstover i Skandinavia i neste uke, men en høytrykksrygg blir liggende over Finland og gi fremdeles tørt vær her. Dermed ventes det nedbørmengder totalt sett over normalt for årstiden og temperaturer høyere enn normalt. Ser man på prisene avhengig av været isolert sett, vil de holde seg uendret de neste par dagene, men gradvis stige utover i perioden.

Været vest på kontinentet vil også bli påvirket av lavtrykksaktivitet. Det blir perioder med nedbør, over Alpene ventes det nedbørmengder opp mot 10-50 mm de neste dagene, trolig opp til 60 mm i vestlige områder. Dette fører også til at bidrag fra solenergien i perioder vil synke til moderat eller lav.

Temperaturmessig holder det seg relativt varmt, med temperaturer opp mot 4-8 grader over normalen. Lavtrykksaktiviteten vil ikke gi signifikante endringer i vindstyrken nord på kontinentet, men om ettermiddagen perioder med frisk bris eller liten kuling 10-12 m/s (Danmark 0.1-1.8 GWh, Tyskland 1-7 GWh). Over sørlige og østlige områder av Europa vil det derimot bli liggende en høytrykksrygg med tørt vær og temperaturer rundt det normale for årstiden, trolig noe lavere enn normalt i nordøst.

 

Kind regards
StormGeo
Mer info om Telinet

Publisert: 23. juli 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Endret vær og relativt stabile priser

Sommeren er på vei!

SKANDINAVIA
Flere lavtrykk vil flytte seg østover over nordlige deler av Skandinavia de neste tre dagene. I helgen og i starten på neste uke vil derimot høytrykket over De britiske øyer flytte seg nordøstover og komme inn over Skandinavia. Dette gir tørrere værforhold over hele Skandinavia og stigende temperaturer.

Fra midten av neste uke vil lavrykk danne seg over østlige deler av Skandinavia, men fremdeles holder høytrykk stand i vest. Dermed vil temperaturene holde seg høyere enn normalt for årstiden og nedbørsmessig vil det holde seg relativt tørt i forhold til normalen.

I 10-15 dagers perioden vil  lavtrykkene i øst svekkes igjen, og høytrykk dominerer over Skandinavia. Dermed opprettholdes tørt vær og høye temperaturer.

Prisene forventes dermed å stige i denne perioden, dersom man ser på konsekvensene av værsituasjonen isolert sett.

EUROPA
Ser man på Europa vil høytrykket fremdeles dominere værsituasjonen vest på kontinentet de neste dagene, med høyt bidrag fra solenergi. Temperaturene her ligger opp til 4-5 grader høyere enn normalt. Nedbørsmessig vil likevel Alpene få opp mot 45-60 mm totalt sett i sørlige områder de neste dagene.

Høytrykket opprettholder generelt svake vinder over Danmark og Tyskland i denne perioden, men forbigående kuling og økende produksjonstall over Danmark torsdag 18., når høytrykket flytter seg nordover i Skottland.


Kind regards

StormGeo

 

Publisert: 17. juli 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Sommeren er på vei!

Stabile og noe synkende priser

Våtere fra lørdag 09/07/13

Et aktivt småskala lavtrykk svekkes idet det beveger seg østover over sentrale og nordlige deler av Skandinavia i dag, noe som gir mye nedbør i vest. Høytrykk i sørvest dekker regionen mellom den 10. og 12, men fra den 13. beveger en front østover med en forbigående høytrykksrygg den 14. Deretter lavtrykk fra vest igjen.

Mellom 16.-24. ser vi svekkende lavtrykksaktivitet over Skandinavia med over normal nedbør og temperaturer like i underkant av normalen.

Prisene er ventet å holde seg stabile de neste dagene, men noe fallende fra den 12. grunnet lavtrykksaktiviteten.

I Europa vil høytrykket over Storbritannia fremdeles dominere vestlige deler, mens lavtrykksaktiviteten vil fortsette i øst og sørøst. Dette betyr fortsatt høye produksjonsnivåer for solenergi.

Nedbør over Alpene vil være mellom 5 og 25 mm, men muligheter for opp mot 35mm i sør og øst.

Temperaturene vil ligge 1-4 grader over normalen i Frankrike og Tyskland idag, synkende over Tyskland fra i morgen til temperaturer nær eller like under normalen den 11, men stigende igjen til 1-3 over normalen fremover mot den 16. juli.

Moderate vindstyrker ventet over Danmark (1.2 TWh), forbigående svak vind den 11. men moderate vindstyrker igjen den 13. Lite vind i Tyskland, men litt mer vind om ettermiddagene (1 – 9 TWh).


Kind regards

StormGeo

 

Gå hit for mer informasjon om Telinet

Publisert: 9. juli 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Stabile og noe synkende priser

Antatt våtere og billigere i neste uke

Vått og mildt 18/06/13

Svakt høytrykk over hele Skandinavia i dag og  i morgen. Dette er ventet å trekke over østlige deler av Skandinavia den 20. samtidig som lavtrykk trekker innover vestlige og sentrale deler av regionen mellom 20. og 23 med mye nedbør. Et annet saktegående lavtrykk i Nordsjøen passerer vestlige områder den 24. Dette er ventet å gi under normal/normal nedbør de to kommende døgn, deretter over/godt over nedbørsnormalen med temperaturer økende fra normal til 2-3 grader over normalen.

På mellomlangsikt (25.-28.juni): Svake lavtrykk blir liggende over Skandinavia. Vi venter nedbør over normalen for årstiden og temperaturer som normalt.

På langsikt (29. juni – 3 .juli): svake trykksystemer over Skandinavia.
Litt over normal nedbør og litt over normale temperaturer. Svake lavtrykk over vestlige deler av  fastlands-Europa beveger seg nordover mot Skandinavia den 20/21st. Et annet lavtrykk vil påvirke nord/nordvest i perioden mellom 22. og 25. Tilhørende fronter vil  bringe mye regn over kontinentet fra 24.

Sterk solenergiproduksjon for Tyskland i de neste par dagene. Nedadgående fra den 20. som  følge av lavtrykk som bringer økende skymengder.  Mest skyer om ettermiddagen, noe som gir høyere effekt i morgentimene. Produksjonen øker igjen fra 25.

Nedbør over Alpene: fra 10 til 75mm, muligens opp til 100mm i vestlige områder.

Temperaturer: 0-12 grader over normalen i Frankrike og Tyskland (varmest i S Tyskland) de neste par dagene, med gradvis kaldere luft inn fra SW ventes en overgang til  0-4 grader under normalen fra den 24.

Bris over Danmark (0,1 til 1.8TWh), økende fra den 20. (1,3 til 2.5TWh).
Bris også i Tyskland, økende fra den  20. (6 til 14TWh).

Prisene ventes å falle kommende dagene på grunn av en våtere værtype, som ser ut til å holde stand i perioden fremover.

 
For mer info om Telinet se våre nettsider

Publisert: 18. juni 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Antatt våtere og billigere i neste uke

Rekordnedbør og flom fører ikke til lavere strømpriser

– Man skulle tro at store vannmengder gir rimelig strøm, men faktum er at flommen i liten grad har påvirket strømprisene så langt, sier Finn Erik Arctander i Telinet Energi.

Les saken i Nordlys

Publisert: 11. juni 2013 | Omtaler, Strømprisene, Telinet Energi, Vær | Kommentarer er skrudd av for Rekordnedbør og flom fører ikke til lavere strømpriser