Telinet - Vær

Stabile og noe synkende priser

Våtere fra lørdag 09/07/13

Et aktivt småskala lavtrykk svekkes idet det beveger seg østover over sentrale og nordlige deler av Skandinavia i dag, noe som gir mye nedbør i vest. Høytrykk i sørvest dekker regionen mellom den 10. og 12, men fra den 13. beveger en front østover med en forbigående høytrykksrygg den 14. Deretter lavtrykk fra vest igjen.

Mellom 16.-24. ser vi svekkende lavtrykksaktivitet over Skandinavia med over normal nedbør og temperaturer like i underkant av normalen.

Prisene er ventet å holde seg stabile de neste dagene, men noe fallende fra den 12. grunnet lavtrykksaktiviteten.

I Europa vil høytrykket over Storbritannia fremdeles dominere vestlige deler, mens lavtrykksaktiviteten vil fortsette i øst og sørøst. Dette betyr fortsatt høye produksjonsnivåer for solenergi.

Nedbør over Alpene vil være mellom 5 og 25 mm, men muligheter for opp mot 35mm i sør og øst.

Temperaturene vil ligge 1-4 grader over normalen i Frankrike og Tyskland idag, synkende over Tyskland fra i morgen til temperaturer nær eller like under normalen den 11, men stigende igjen til 1-3 over normalen fremover mot den 16. juli.

Moderate vindstyrker ventet over Danmark (1.2 TWh), forbigående svak vind den 11. men moderate vindstyrker igjen den 13. Lite vind i Tyskland, men litt mer vind om ettermiddagene (1 – 9 TWh).


Kind regards

StormGeo

 

Gå hit for mer informasjon om Telinet

Publisert: 9. juli 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Stabile og noe synkende priser

Antatt våtere og billigere i neste uke

Vått og mildt 18/06/13

Svakt høytrykk over hele Skandinavia i dag og  i morgen. Dette er ventet å trekke over østlige deler av Skandinavia den 20. samtidig som lavtrykk trekker innover vestlige og sentrale deler av regionen mellom 20. og 23 med mye nedbør. Et annet saktegående lavtrykk i Nordsjøen passerer vestlige områder den 24. Dette er ventet å gi under normal/normal nedbør de to kommende døgn, deretter over/godt over nedbørsnormalen med temperaturer økende fra normal til 2-3 grader over normalen.

På mellomlangsikt (25.-28.juni): Svake lavtrykk blir liggende over Skandinavia. Vi venter nedbør over normalen for årstiden og temperaturer som normalt.

På langsikt (29. juni – 3 .juli): svake trykksystemer over Skandinavia.
Litt over normal nedbør og litt over normale temperaturer. Svake lavtrykk over vestlige deler av  fastlands-Europa beveger seg nordover mot Skandinavia den 20/21st. Et annet lavtrykk vil påvirke nord/nordvest i perioden mellom 22. og 25. Tilhørende fronter vil  bringe mye regn over kontinentet fra 24.

Sterk solenergiproduksjon for Tyskland i de neste par dagene. Nedadgående fra den 20. som  følge av lavtrykk som bringer økende skymengder.  Mest skyer om ettermiddagen, noe som gir høyere effekt i morgentimene. Produksjonen øker igjen fra 25.

Nedbør over Alpene: fra 10 til 75mm, muligens opp til 100mm i vestlige områder.

Temperaturer: 0-12 grader over normalen i Frankrike og Tyskland (varmest i S Tyskland) de neste par dagene, med gradvis kaldere luft inn fra SW ventes en overgang til  0-4 grader under normalen fra den 24.

Bris over Danmark (0,1 til 1.8TWh), økende fra den 20. (1,3 til 2.5TWh).
Bris også i Tyskland, økende fra den  20. (6 til 14TWh).

Prisene ventes å falle kommende dagene på grunn av en våtere værtype, som ser ut til å holde stand i perioden fremover.

 
For mer info om Telinet se våre nettsider

Publisert: 18. juni 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Antatt våtere og billigere i neste uke

Rekordnedbør og flom fører ikke til lavere strømpriser

– Man skulle tro at store vannmengder gir rimelig strøm, men faktum er at flommen i liten grad har påvirket strømprisene så langt, sier Finn Erik Arctander i Telinet Energi.

Les saken i Nordlys

Publisert: 11. juni 2013 | Omtaler, Strømprisene, Telinet Energi, Vær | Kommentarer er skrudd av for Rekordnedbør og flom fører ikke til lavere strømpriser

Været og strømprisene uke 23

Ustabilt vær, ustabile prognoser 04/06/13

Været for inneværende uke blir dominert av svake lavtrykk over Skandinavia og et svakt høytrykk som beveger seg nordover vest for Skandinavia, og deretter nordøstover, noe som gjør at dette høytrykket bare vil påvirke været i vesentlig grad lengst nord. Et nytt høytrykk etableres over Storbritannia gjennom helgen. Dette beveger seg også nordover mot Norskehavet litt utover i kommende uke, men ser ut til å få en mer stasjonær tilstand her fra midten av uken. Prognosene spriker veldig i forhold til om dette høytrykket er i stand til å stabilisere luftmassene over Skandinavia nok til å forhindre regnbygene. Vårt beste tips at dette bare delvis blir tilfellet. Imidlertid er den synoptiske situasjonen temmelig vel-modellert. Det er med andre ord lite sannsynlig med kraftige lavtrykk fra vest ila 10-dagersperioden.

I langtidsperioden ser man en trend mot en periode (på i alle fall 2-3 dager) med tørrere vær igjen. Dette er mellom 65-70% sannsynlig, og det er 30-35% sannsynlig at denne perioden blir lenger. De resterende 30-35% er gitt et regime der et lavtrykk blir værende over Skandinavia og gjør at det våtere været fortsetter mer eller mindre uavbrutt.

Temperaturtrendene er svake grunnet liten endring av luftmasse i perioden slik at det beste estimatet er nær, eller litt over normale temperaturforhold.

Mye nedbør er fremdeles ventet over østlige Europa gjennom 10-dagersperioden. Fra slutten av helgen vil også nedbørsmengdene over Alpene tilta ifm et lavtrykk som beveger seg over området (40-80mm vil kunne falle fra søndag 9. til torsdag 13). Månedsvarselet for kontinentet antyder kjøligere vær enn normalt i perioden uke2 til uke 4 (fra 11-12. juni og ut måneden).

Prisene er ventet å stort sett forholde seg på dagens nivå, men med en svakt synkende trend grunnet fortsatt ustabile og skiftende værforhold.
Fremover mot langtidsperioden økende mulighet for (i det minste forbigående) økende priser igjen grunnet økt sannsynlighet for tørrere varsel.

 

Kind regards
StormGeo

Publisert: 5. juni 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Været og strømprisene uke 23

Forsatt varmt

Høytrykk nord/nordøst for Skandinavia de neste tre dager, mens svake
lavtrykk påvirker sørlige områder.

Tilsammen vil dette generere en varm østlig luftstrøm. Høytrykket vil svekkes fra 30.-31.mai
og tillater svake lavtrykk fra sørøst å utvikle seg over Skandinavia, med mer aktive
lavtrykk over sørvest den 2. til 3. juni. Under normal nedbør for de neste
tre dagene og deretter over det normale med temperaturer 3-4 grader over
normalen. Veldig varmt i nord, rundt det normale i sør.

På mellomlang sikt fra 4. til 7. juni svakt høytrykk sentrert over den
nordlige delen av Skandinavia, mens svake lavtrykk påvirker langt S. Litt
over normal / normal nedbør, hovedsakelig i S og godt over normale
temperaturer.

På lang sikt fra 8. til 12. juni svak høytrykk over hele Skandinavia.
Nedbør rundt normal med over / godt over normale temperaturer.

Lett / moderat vind over Danmark i løpet av formiddagen, blir moderat /
friskt i ettermiddag / kveld de neste dagene (0,7 til 2.6TWh).
Svak, noen ganger moderat, vind over hele Tyskland (2 til 9TWh) bli
moderat / frisk fra den 30. (6 til 16TWh).
Et stort lavtrykk vil forbli saktegående Sentral / Øst fastlands-Europa,
som det gradvis svekkes gir det svært vått vær over Alpene. Høytrykk vil
bygges fra den første når lavtrykket svekkes i øst. Lav / moderat
solenergi produksjon for Tyskland i de neste par dager på grunn av en
ustabil luftmasse med konvektive skyutvikling på dagtid. Produksjon økende
fra den 2.juni

Prisene ventes å ligge stabilt de neste dagene, med en liten økning fra
tredje pga litt tørrere prognoser.

 

Kind regards
StormGeo

Publisert: 29. mai 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Forsatt varmt

Flommen gir ikke automatisk billig strøm

Flom og masse regn gir ikke nødvendigvis lave priser på kort sikt.

– Man skulle tro at store vannmengder gir rimelig strøm, men faktum er at flommen i liten grad har påvirket strømprisene så langt, sier Finn Erik Arctander i Telinet Energi. – Men mer vann enn normalt kan ha innvirkning på prisene utover sommeren og høsten fordi vannmagasinene fylles opp.

Les hele pressemeldingen

Publisert: 27. mai 2013 | Bytte strømleverandør, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Flommen gir ikke automatisk billig strøm

Nedbør og varmt kan føre til lavere priser

 Varme temperaturer returnerer, 21/05/13

Lavtrykk ventes å bevege seg nord-nordvest over vestlige Skandinavia i dag. I morgen utvikles et relativt kraftig sekundært lavtrykk i sør, samtidig som høytrykk trekker mot nordøst. Lavtrykket svekkes i sørvest den 23., slik at en svak rygg kan utvikle seg 24/25. Et annet svakt lavtrykk ventes å bevege seg vest over sørlige Skandinavia 25/26, deretter tvers over vestlige Skandinavia på 27. Over / godt over normal nedbør for de neste tre dagene, så under normalen. Godt over det normale temperaturer i dag, som avtar til svak under det normale den 23, og igjen økende til over det normale innen den 25.

På mellomlang sikt fra 28. til 31. mai vil svake lavtrykk påvirke vest og deretter sør for Skandinavia, med svakt høytrykk i nordvest. Over / litt over normal nedbør og over / godt over normale temperaturer.

På lang sikt fra 1. til 5. juni ventes svakt høytrykk nord / vest for Skandinavia, med svake lavtrykk som påvirker i sør. Litt over normal nedbør og over / godt over normale temperaturer.

Lette vinder over hele Danmark, opp til kuling den 22. (3.3TWh), avtar til bris igjen fra den 23. (rundt 0.7TWh). Lett bris over hele Tyskland (2,0 til 9.0TWh), midlertidig frisk bris den 22. (14.0TWh).
Et stort lavtrykk vil fortsette å påvirke sentrale og østlige deler av fastlands-Europa, mens høytrykket ved Azorene gir gode forhold for Spania og vest i Frankrike. Lav / moderat solenergi produksjon for Tyskland de neste par dager på grunn av ustabile luftmasser med konvektive skyer på dagtid. Muligens høyere produksjon den 25. og 28. mai.

Prisene ventes å falle noe de neste par dagene, før de så øker sakte igjen, og ligger stabilt fra den 26.

 

Kind regards
StormGeo

Publisert: 21. mai 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Nedbør og varmt kan føre til lavere priser

Værets mulige påvirkning av strømprisene uke 21

En smak av sommer 14/05/13

Saktegående Lavtrykk nær den nordlige delen av Storbritannia, svekkes gradvis fra den 14.mai og tar med seg varmere luftmasser inn over hele Skandinavia fra sør-sørøst. Tilknyttede fronter beveger nordøst i Skandinavia, og gir en god del nedbør, særlig den 15.mai. Lavtrykket trekker sørøst inn over fastlands-Europa16-17. mai, men fortsetter å påvirke sørlige deler av Skandinavia. Samtidig bygges høytrykk over nordlige Skandinavia.

Videre mellom 21. og 24. mai vil høytrykk over ligge over hele Skandinavia med lavtrykk som påvirker områdene sør og nord i landet vårt. Litt under normal eller normal nedbør, og temperaturer over det normale.

På lang sikt, fra den 25. til den 29. mai ventes svakt høytrykk over hele Skandinavia med lavtrykk som muligens kan påvirke de sørligste delene av landet. Litt under normal nedbør og over normale temperaturer.

Snøgrense i sørvest mellom 800-1200m frem til 15.mai, stigende til over 2000m 17.mai. Litt snøsmelting i dag og i morgen, men økende til kraftigsmelting fra den 17.mai, med smelting av det meste av den resterende snøen.

Vind over Danmark er moderat til frisk (0,9 til 3.1TWh), midlertidig avtagende til lett den14. – 16.mai
Moderat, tidvis lette vinder over hele Tyskland (3,0 til 15.0TWh).

Prisene ventes å øke jevnt de neste dagene ettersom prognosene blir tørrere.

Publisert: 14. mai 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning av strømprisene uke 21

Våtere og billigere

Våtere og kaldere 07/05/2013

Lavtrykk i Norskehavet påvirker områdene i nordvest/nord mens høytrykk bygges nordover i Skandinavia i dag og i morgen. En serie lavtrykk er deretter ventet inn fra vest (9. til 13.mai) med våtere og kjøligere forhold i hele regionen.

Videre fra 14. til 17. mai ligger lavtrykk nær/sørvest for Skandinavia.
Dette svekkes gradvis samtidig som et høytrykksområde bygges. Litt under normal nedbør og litt over normale temperaturer.

På lang sikt fra den 18. til den 22. mai ligger et svakt høytrykk over hele Skandinavia, men lavtrykk vil nok påvirke områdene i sør. Litt under eller nær normal nedbør og litt over normale temperaturer

Snøgrense i SW  ligger i dag mellom 1400 og 2000moh, ventes å stige til over 1800moh innen den åttende før den faller jevnt fra 9.- 12. mot 700-1200moh. Fra den 12. på nytt økende til 1400-1800 moh frem mot 14. Kraftig snøsmelting de neste dagene, forbigående kjøligere vær gir lite smelting mellom 10. og 12. mai.

Bris over Danmark i dag, litt økende og i perioder frisk bris fra i morgen
(0,7 til 3.0TWh). Bris også over Tyskland (4,0 til 13.0TWh).

Prisene forventes å holde seg i løpet av de neste par dagene, deretter fallende fra niende da vi venter en våtere værtype. Prisene øker igjen fra den 14.

Kind regards
StormGeo

Publisert: 7. mai 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Våtere og billigere

Vårværets mulige innvirkning på prisene

Høytrykk og høyere temperaturer 30/04/13

Lavtrykk trekker over hele Skandinavia i dag og i morgen, deretter ventes
høytrykk å påvirke områdene i sørøst mens en serie med svake lavtrykk
trekker nordøstover langs vestkysten fra første til fjerde mai. Fjerde og
femte bygges høytrykk over hele Skandinavia men et lavtrykk i Norskehavet
vil sette sitt preg på været i nordvest den sjette.

På mellomlang sikt fra den 7. til den 10. mai blir høytrykket liggende
over Skandinavia med lavtrykk som svekkes innover områdene i nord. Nedbør
under det normale og temperaturer over det normale for perioden.

På lang sikt fra den 11. til den 15. mai ventes fortsatt høytrykk over
Skandinavia med lavtrykk som påvirker nordlige områder. Godt under normale
nedbørsmengder og litt over normale temperaturer.

Snøgrense i sørvest på 300 til 900 moh, fallende til 100 til 600 innen 2
mai, løftes gradivis fra 4. til 7. fra 1200 til 2000 moh. Lite snøsmelting
i løpet av de neste dagene, gradvis økende fra den 4. til kraftig smelting
fra den 7.

Frisk bris over Danmark i dag (1.8 TWh), fra i morgen avtagende men i
perioder moderat (0.6 TWh), 3/4. på økende til morderat (1.6TWh)
I Tyskland periodevis moderat (7 TWh).

Prisene forventes å holde seg/øke noe i løpet av de neste dagene. Deretter
en ytterligere øke fra den tredje grunnet en tørrere prognose til tross for
tilførsel av smeltevann.


Kind regards

StormGeo

Publisert: 1. mai 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Vårværets mulige innvirkning på prisene