Telinet - Politikk

The Boring Company


 

Vi i Telinet slutter nok aldri å la oss imponere over grunnleggeren av Tesla, Elon Musk, sine visjoner og gjennomføringsevne. Det er mye som inspirerer ham, og inspirasjonen til The Boring Company fikk han i rushtrafikken i LA. Et finurlig tunnelsystem skal avhjelpe rushtrafikken i verden. Se den interessante praten på TED talk.

Følg små og store nyheter om klima- og energispørsmål på Twitter/AgvaKraft og Twitter/TelinetEnergi

Publisert: 2. juni 2017 | Innovasjon, Politikk | Kommentarer er skrudd av for The Boring Company

Klima og energi i 2016

Nå som 2017 er i gang tar Telinet seg som vanlig tid til å se på store og små hendelser fra fjoråret innen klima og energi.

Strømprisene

Etter å ha hatt et 2016 som var billigste strømår på 15 år, ble det dyrere igjen i 2016. Innkjøpsprisen for Oslo havnet på i overkant av 30 øre inkl mva, en økning på 26% fra året før. Det var likevel en pris som var over 40% lavere enn rekordåret 2010. Telinet Energi har gjennom hele året markert seg i toppen av Forbrukerrådets offisielle strømprisoversikt. Ved utgangen av året hadde Telinet førsteplassen på oversikten over variabel pris, en posisjon som fortsatt holdes i skrivende stund.

Elektriske fremkomstmidler

I tilbakeblikket fra 2015 skrev vi om et rekordår i solgte elbiler. Dette har gått noe tilbake i 2016, men statistikken gjelder nyregistrerte biler, ikke biler i bestilling. Det ligger an til storsalg av elbiler i år, der biler fra Opel til Jaguar kommer med stor rekkevidde. Mange av årets biler ble bestilt i 2016.

Elsykkel-boomen fortsatte også fra 2015 til 2016. El-sykkel.no har hatt godt salg både av den rimeligere modellen DreamSpin og toppmodeller fra HEAD.

Klima og energi

I Oslo ble det i 2015 igangsatt mange tiltak for grønne lunger og samferdsel i Oslo. Norge fikk på slutten av fjoråret ny olje- og energiminister, og Søviknes var tidlig ute med å si at han anerkjenner at klimaendringer er delvis menneskeskapte. I USA fremstår den nyvalgte presidenten Donald Trump som klimaskeptiker og det blir svært spennende å se hvordan dette påvirker de positive prosessene som Paris-avtalen og utslippsavtaler mellom Kina og USA hadde lagt grunnlaget for.

WWF Norge trekker blant annet frem følgende viktige lyspunkter i inn- og utland i en av sine årsmeldinger :

  • Statoil ut av tjæresand
  • Bærekraftig produksjon av solceller i Kina og stort potensiale for solkraft i Norge
  • Klimalov rett rundt hjørnet
  • Omkamp om Oljefondet
  • Paris-avtalen i kraft

Nå har 2017 kommet så vidt i gang og vi er inne i FNs år for utvikling av bærekraftig turisme (se video over).

Vi er ved godt mot og ønsker alle
ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!
Hilsen Telinet Energi

Publisert: 9. januar 2017 | el-sykler, elbil, Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Klima og energi i 2016

Nye sykkelstier og sykkelveier

sykkelsti-telinetbloggen

Etter at Norge i årevis har beundret Nederland og Danmark for sin sykkelkultur er sykkel i ferd med å bli et vesentlig transportmiddel i Norge også.
Telinet Energi mener det har sammenheng med den eksplosive populariteten el-sykkel har fått siste året.

– Vi har siden vi begynte med salg av el-sykler for noen år siden sett en kraftig økning i markedet. På vei til jobb ser jeg nå flere titalls el-sykler hver dag, sier Markus Nordquist som hver dag pendler mellom Vålerenga og Lysaker på el-sykkel. For ham er dette den desidert raskeste og mest pålitelige måten å komme til og fra jobb på.

Mange fotgjengere og bilister har irritert seg over den økende bruken av sykler, både tradisjonelle og vanlige. Dette er antagelig delvis fordi det tar tid å innarbeide gode vaner for syklistene etter hvert som de blir mange, men også fordi det har manglet infrastruktur. Miljøbyrådet i Oslo lanserer nå en plan for 11 kilometer mer sykkelstier neste år.

– Bedret infrastruktur er nødvendig, sier Nordquist. Dette er en god investering som både letter trafikken og er god for folkehelsen.

Tidligere informasjonssjef i Syklistenes Landsforening og nå seniorkonsulent i Norsk Elbiforening Hulda Tronstad ble nylig intervjuet i NRK om at Norge har blitt en el-sykkelnasjon. – Det er nesten avhengighetsskapende, for når du først har begynt å bruke elsykkel, så må du fortsette sa Tronstad. – Alle som prøver kommer tilbake med et salig smil om munnen.

– Dette er også vår erfaring kan Nordquist i Telinet Energi fortelle. Mange blir overrasket over at det er så enkelt å bruke. Og selv om du ikke blir svett på ryggen, får du både mosjon og frisk luft.

El-sykkel.no gjør nå klart for vinteren og tømmer lageret med opp til 50% rabatt på sine mest populære el-sykkelmodeller.

Tips: Dersom din bedrift går til innkjøp av el-sykkel eller elbil, kan det være lurt å velge 100% Fornybar fra Telinet Bedrift.

Publisert: 29. september 2016 | el-sykler, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Nye sykkelstier og sykkelveier

Oljeboring i Lofoten er IKKE miljøvennlig

Statoilsjefen uttalte i går at oljeboring i Lofoten er klimavennlig. Bellona er sterkt uenig og Telinet tar også avstand fra uttalelsen.

Telinetbloggen Lofoten

Telinet Energi har engasjert seg i kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja blant annet i samarbeid med WWF. Det er spesielt to grunner til dette:

  • Områdene er ekstremt sårbare
  • Bruk av fossil energi bør reduseres, ikke økes

Vi er derfor overrasket over at Statoilsjefen i Stavanger i går argumenterte for at oljeboring i disse områdene er klimavennlig. Argumentet var at Norge  har en mer CO2-effektiv produksjon enn den gjennomsnittlige verdensproduksjonen.

Bellona-Hauge gikk hardt ut og kalte i E24 uttalelsen for latterlig. Han mente at en videreføring av denne logikken ville være at Saudi-Arabias oljeutvinning er klimavennlig fordi den er landbasert.

Det er ikke en økning i fossil energi verden trenger nå, det er en videre utvikling av fornybar energi.

 

Publisert: 30. august 2016 | Fornybar energi, Politikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Oljeboring i Lofoten er IKKE miljøvennlig

Spredte tilbakemeldinger på energimeldingen

Telinet Energi ser med interesse på tilbakemeldingene på energimeldingen olje- og energiministeren nylig la frem. Tendensen er applaus fra bransjen og kritikk fra miljøhold.

Rånåfoss Kraftverk

Rånåfoss Kraftverk

Fredag la olje- og energiminister Tord Lien frem energimeldingen som vektlegger markedsbasert utbygging av kraft og satsning på vannkraft. Samtidig går regjeringen inn for å avvikle ordningen med grønne sertifikater. (Grønne sertifikater er i dag en obligatorisk ordning som skal subsidiere utbygging av grønn energi og må ikke forveksles med opprinnelsesgarantier som er frivillig og gjør at penger kanaliseres til produsenter av grønn energi.)

Energi Norge er i all hovedsak positive til meldingen, selv om de savner at den berører skattespørsmål i forhold til vannkraften.

Bellonas Lene Hodge mener at regjeringen gjennom energimeldingen prøver seg på en bløff. I stedet for energieffektivisering er det i energimeldingen brukt begrepet energiintensitet. Ordene kan forveksles, men har svært ulik betydning. Mens energieffektivisering betyr effektiv bruk av energi, betyr energiintensitet energibruk ift brutto nasjonalprodukt. Bellona mener at energiintensiteten automatisk øker i moderne økonomier, mens energieffektivisering krever en faktisk innsats.

WWFs generalsekretær i Norge, Nina Jensen, hevder at det som er lagt frem ikke er en energimelding, men en vannkraftmelding. Den inneholder skryt av hva man til nå har fått til av vannkraftutbygging, men lite om hva man skal gjøre fremover av satsning blant annet på andre energikilder.

Følg energi- og klimanyheter på Twitter/Telinet og Google+/Telinet

 

Publisert: 21. april 2016 | Enøk, Fornybar energi, Politikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Spredte tilbakemeldinger på energimeldingen

Hva innebærer selskapsmessig og funksjonelt skille?

I forrige uke ble det klart at det er flertall på Stortinget for å støtte regjeringens forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper.

Kort fortalt innebærer dette at nettselskaper ikke skal kunne drive konkurranseutsatt virksomhet med samme folk, systemer og selskap som de har monopol på å levere nett-tjenester fra.

Telinet støtter dette forslaget. Det er vanskelig å være 100% nøytrale når samme personen i det monopolbeskyttede nettselskapet også skal tjene den konkurranseutsatte kraftdelens interesser. Det er også fort gjort at det blir kryssubsidiering når tjenestene ligger i samme selskap eller to selskaper med samme eier deler disse funksjonene. Vi forstår at det er problematisk for de minste nettselskapene at dette kan føre til en kostnadsøkning. Likevel bør det veie langt tyngre at kraftbransjen er i endring og at alt bør legges til rette for ny fornybar energi og full konkurranse uten at det oppstår interessekonflikter. Vi har tidligere skrevet om at Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden. Nettselskapene skal være «usynlige» tilbydere av et nett som fungerer normalt og ideelt sett ikke ha noen kundekontakt.

 

Publisert: 21. mars 2016 | Konkurranse, Kronikk, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Hva innebærer selskapsmessig og funksjonelt skille?

Et tilbakeblikk på 2015 – energi og klima

Telinet Energi ser på store og små hendelser av betydning i året som gikk. Globalt og lokalt, energi og miljø.

Norske strømpriser

2015 ble for nordmenn med spotprisavtale det billigste året på 15 år, i Oslo endte gjennomsnittlig innkjøpspris på 22 øre. Forbrukerrådet tok i sommer over den offisielle strømprisoversikten. Telinet kunne stolt konstatere at vi også på strømpris.no toppet oversikten. Inntil da var det Konkurransetilsynet som målte strømpriser, og der har Telinet Online tronet øverst i fire år.

Elbil og El-sykkel

Fjoråret ble enda et suksessår for elbilsalg. I Norge var 17 % av nybilsalget elbiler, mens det til sammenligning var en knapp prosent i Sverige.

El-sykkel tok også av i 2015. El-sykkel.no merket stor pågang fra kunder og tok også inn mange spennende nye produkter. Det nye miljøbyrådet rakk også å få gjennom en støtteordning som gjør at Osloborgere kan få 5.000 kroner i subsidier ved kjøp av el-sykkel. Dette kan være et ledd i planene om et bilfritt sentrum i hovedstaden som også ble lansert i fjor.

Norge og Europa

Energialliansen vedtok sine mål i 2014, og i fjor begynte det å ta form. Det ble da klart at en av hovedsatsningsområdene ville være innen ENØK.

På den negative siden kunne vi se at Norge sin fornybarandel falt til minimale 9 prosent. Telinet Energi synes dette er pinlig og vil oppfordre alle bedrifter og private husholdning til å velge en kraftleverandør som kjøper opprinnelsesgarantier for all innkjøpt strøm.

Verden

Den viktigste klimabegivenheten i 2015 var utvilsomt FNs klimatoppmøte i Paris. Ikke overraskende ble det ingen bindende avtale, men tilgjengjeld lagd en god struktur og satt gode mål. Telinet registrerte med glede mot slutten av året at WWFs norgessjef Nina Jensen uttalte at hun var mer klimaoptimist enn noensinne.

Følg med på energi- og klimanyheter på Facebook/TelinetTwitter/TelinetGoogle+/Telinet

Publisert: 19. januar 2016 | el-sykler, elbil, Enøk, Fornybar energi, Klima, Politikk, Strømprisene, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Et tilbakeblikk på 2015 – energi og klima

Husk å slukke lyset på lørdag!

Lørdag 28.03.2015 kl 2030 er det igjen klart for Earth Hour. Slukk lyset i en time som en symbolsk klimahandling.

Telinet Energi har i mange år støttet Earth Hour og du kan se filmer fra dette på Telinets youtubekanal. Vi oppfordrer alle til å være med på denne verdensomspennende kampanjen som WWF arrangerer.

Du kan bestille strøm til støtte for WWF på våre nettsider.

Publisert: 24. mars 2015 | Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Husk å slukke lyset på lørdag!

En titt på 2014

fornybar energi

Når Telinet Energi nå tar et tilbakeblikk på 2014, ser vi et spennende år. Dette gjelder også innenfor vår bransje, som vi definerer som kraft og miljø.

Elbil
Som vi skrev i forrige tilbakeblikk gikk Norge inn i året med rekordstort salg av elbiler. I mars kunne Grønn Bil melde om at suksessen fortsetter og at det var en elbil (Leaf) som var 2014 sin hittil mest solgte personbil. Tesla og BMW hadde også godt salg av sine elbiler i fjoråret.

Bransjereguleringer
Første halvår var det høringsrunde på en forskrift som kunne forby forskuddsbetaling av strøm. Gjennom høringen fremkom det at et slik forbud kunne være kritisk for konkurransesituasjonen i markedet og dermed ramme forbrukerne. Dette førte til at NVE trakk forslaget og så på andre reguleringer av strømfakturering.

I mai la Reitenutvalget frem sin rapport. Utvalget foreslo å styrke konkurransen og hindre kryssubsidiering ved å pålegge også små aktører selskaps- og funksjonsmessig skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt næring. Dette gjelder for eksempel for nettleverandører som også er kraftleverandører. Forslaget er etter Telinets mening fornuftig og vil også være en god tilpasning til de kommende endringene i kraftmarkedet som vi har omtalt tidligere.

Til nå har Konkurransetilsynet hatt den offisielle kraftprisoversikten. Det ble klart at Forbrukerrådet fra sommeren 2015 skal ta over dette ansvaret og det ble i denne forbindelse varslet endringer i oversikten. Forbrukerrådet og NVE ga uttrykk for at strømkunder i dag blir lurt siden mange betaler mer enn nødvendig for strømmen, og dette førte til kraftig reaksjon fra lederen i Energi Norge. Han fremhevet at ulike produktegenskaper verdsettes ulikt blant kundene.

Priser og Telinet Energi
Det har vært mildt vær og lave priser gjennom hele året. Telinet er stolt over å være prisvinner basert på Konkurransetilsynet sine målinger både av produktet Telinet Online, Telinet Spotpris Online og Telinet Fastpris.

Telinet har hatt et spennende år der vi har jobbet mye med å gi en god kundeopplevelse, blant annet gjennom styrking av kundefordelsprogrammet. Vi har også satset mer på ENØK og elsykkel og lanserte på slutten av året nye sider for el-sykkel.no og Telinet Miljøprodukter.

Internasjonale forhold
Det har vært et svært turbulent år, noe som også har påvirket kraftsektoren. Den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland har ført til usikkerhet rundt tilgangen på russisk gass i Europa. Vi ser også at det markante fallet i oljepris har store konsekvenser. På den ene side er det negativt for klimaet at tilgangen på fossil brensel har blitt billigere. På den annen side vil en høy oljepris på lang sikt føre til at lite tilgjengelig olje blir liggende fordi det ikke er lønnsomt å ta den opp. Utbyggingen av alternative, fornybare energikilder er i god utvikling. KLP bestemte på slutten av året å trekke investeringer ut av kull og inn i fornybar, men Oljefondet valgte å ikke forplikte seg til det samme. Andre spennende klimanyheter i 2014 var nye EU-mål og den historiske avtalen om reduksjon i klimautslipp mellom Kina og USA.

 

Vi er nå godt i gang med 2015 og håper på roligere internasjonale forhold og sterk økning i produksjon av fornybar energi!

Publisert: 16. januar 2015 | elbil, Fornybar energi, Kronikk, Politikk | Kommentarer er skrudd av for En titt på 2014

Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden

20 år med et konkurranseutsatt kraftmarkedet har uten tvil vært en fordel for strømkundene. Det er likevel fortsatt et stort forbedringspotensial, særlig når det gjelder nøytralitet, konkurranse og internasjonalisering. Senest på Energi Norges vinterkonferanse ble det snakket om mulig kryssubsidiering i bransjen, det gjør styrking av nøytralitetsprinsippet enda viktigere.

Her er de faktorene som vi i Telinet tror vil utgjøre en stor forskjell i kraftmarkedet i årene fremover.

Måleverdier i en uavhengig database

Når arbeidet med å få samlet måleverdier i en nasjonal, uavhengig database er ferdig i 2016, vil det føre til flere store fordeler:
–    Kunden slipper å forholde seg til netteier og dermed blir nøytraliteten sterkere ivaretatt.
–    Netteier vet ikke hvilken kraftleverandør kunden har og dermed blir nøytraliteten sterkere ivaretatt.
–    Det er en langt mer effektiv måte å distribuere måleverdier på. Dette gjør at bransjens kostnader blir lavere, hvilket vil redusere kundenes priser i neste omgang i den konkurranseutsatte delen av markedet.
–    Det vil gjøre det enklere for kundene og billigere for bransjen når kunden bytter kraftleverandør.

Danmark prøver nå ut et tilsvarende system og i utgangspunktet var planen at Norge og Danmark skulle ha et teknisk samarbeid. Samarbeidet har per tiden stoppet opp, men Telinet Energi håper det kan starte opp igjen slik at databasen er klar i 2016. Fordelene ved et slikt system er så store at vi ikke bør la sjansen gå fra oss.

Timesmålere i alle husstander

En timesmåler lagrer automatisk verdiene fra time til time, men per i dag er det bare bygninger med forbruk over 100.000 kwh per år (tilsvarende 5-6 normale husstander) som er påkrevet å ha timesmålere. I lang tid har det vært snakk om å rulle det ut til alle husstander, men en kombinasjon av aktørers trenering og tekniske utfordringer har utsatt dette. Nå er det endelig bestemt at samtlige målere skal være oppgradert innen 1. januar 2019. Da vil det være såkalte Automatiserte Måle- og Styringssystemer (AMS) som er installert.

I motsetning til de tradisjonelle timesmålerne vil AMS kunne distribuere og ta imot data. Dette innebærer at både kunden og leverandøren til enhver tid vet hvor mye kraft som er brukt, samt at kunden vil kunne få sanntidsoppdatering av f.eks. priser. Dette vil gi flere fordeler for kunder og miljø:
–    Det vil bli betydelig lettere for kundene å bytte leverandør da de slipper å lese av måleren.
–    At kunder slipper å lese av strømmåler ved bytte av strømleverandør vil føre til et mer effektivt marked med bedre konkurranse.
–    Kunden slipper å lese av løpende verdier gjennom året.
–    Det muliggjør for kunden å fordele strømforbruket i forhold til når det er billigst.
–    Det vil gi en miljøgevinst at forbruket blir jevnere fordelt gjennom døgnet.

Felles faktura fra netteier og leverandør

En svært viktig endring i kraftmarkedet er at kraftleverandøren vil fakturere både nettleie og strøm. Vi i Telinet ser følgende fordeler ved dette:
–    Kunden får bedre oversikt og færre fakturaer.
–    Det vil være en solid forbedring av nøytraliteten og konkurransekraften til de rene kraftleverandørene, noe som igjen vil føre til lavere priser.

Felles nordisk sluttbrukermarked

NordPool er den nordiske kraftbørsen der kraften kjøpes inn. I februar ble prisberegningen i Norden, Storbritannia og kontinentet koblet sammen. Dette innebærer at prisberegningen blir gjort felles for 75 prosent av det europeiske kraftmarkedet.

Samtidig som markedet samkjøres mer og mer på engrossiden jobbes det for at forbrukere også skal kunne kjøpe strøm på tvers av landegrensene. Per i dag må forbrukeren fortsatt kjøpe av en nasjonal leverandør. Det har lenge vært arbeidet med å få til et felles sluttbrukermarked i Norden. Vi i Telinet tror et nordisk sluttbrukermarked vil senke prisene til forbruker og vi ønsker nye konkurrenter hjertelig velkommen!

Publisert: 11. april 2014 | Politikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden