Telinet - Politikk

Slukk lyset kl 2030!

I dag, 29. mars er det igjen Earth Hour og over en milliard mennesker forventes å slukke lyset en time fra kl 2030 som en gedigen klimamarkering.
Telinet Energi støtter Earth Hour og oppfordrer alle bedrifter og privatpersoner til å gjøre det samme!

Du kan se flere filmer på Telinets Youtubekanal

Publisert: 29. mars 2014 | Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Slukk lyset kl 2030!

Felles kraftmarked i Europa nærmer seg

 

Norge var svært tidlig ute da det ble åpnet for konkurranse i kraftmarkedet i 1990. Noen år etter kom Sverige og den nordiske kraftbørsen NordPool ble verdens første flernasjonale børs for handel av fysisk kraft.

Senere har dette blitt videreutviklet og tirsdag 4. februar ble prisberegningen i Norden, Storbritannia og kontinentet koblet sammen. Dette innebærer at prisberegningen blir gjort felles for 75 prosent av det europeiske kraftmarkedet.

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er like priser i markedet, fordi man har ulike prisområder pga flaskehalser. Hvordan dette fungerer har vi omtalt i et tidligere blogginnlegg. For å utjevne områdeforskjellene er vi avhengige av at det blir bygget opp ytterligere ledningskapasitet mellom der strømmen produseres og der den forbrukes.

Samtidig som markedet samkjøres mer om mer på engrossiden jobbes det for at forbrukere også skal kunne kjøpe strøm på tvers av landegrensene. I første omgang er det snakk om å lage et felles nordisk sluttbrukermarked. Vi  i Telinet tror dette er svært viktig for å få god konkurranse og mener at en felles forbrukerlovgivning er avgjørende for at et slikt marked skal bli vellykket.

Følg med på nyheter om kraftmarkedet på Google+/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 12. februar 2014 | Konkurranse, Politikk, Strømprisene | Kommentarer er skrudd av for Felles kraftmarked i Europa nærmer seg

Friere rolle for NVE?

NVE-direktør Per Sanderud (foto: Hilde Totland Harket, nve.no )

Europower skriver at EU-regler kan føre til en friere rolle for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I dag er NVE direkte underlagt Olje- og Energidepartementet, men det legges nå opp til en mer fristilt rolle. En løsning kan være at reguleringsmyndigheten ikke kan instrueres, men at beredskapsvirksomhet (flom, skred etc) fortsatt er underlagt departementet.

Hele artikkelen kan leses på Europower sine hjemmesider.

Telinet følger nyhetsbildet for energimarkedet på Twitter og Facebook

Publisert: 27. september 2013 | Politikk | Kommentarer er skrudd av for Friere rolle for NVE?

VALG 2013: Allerede enige

I en interessant artikkel i bladet Energi (7/2013) ser de på likhetstrekkene i de borgerlige partienes energipolikk og en del konkrete saker som mest sannsynlig vil bli gjennomført ved et borgerlig flertall.

 

De borgerlige partiene er i stor grad enig om behovet for en energimelding og å vurdere småkraftverk bygd i 2004-2009 sin rett til å utstede elsertifikater. Det er sannsynlig at man vil effektivisere nettstrukturen i Norge ved å stimulere til færre og større nettselskaper. Videre omtaler artikkelen muligheten for skatt på vindkraft samt finansiering og bruk av private aktører i utbyggingen av utenlandskabler. Hele artikkelen kan du lese her

Telinet Energi følger spent med på hvilke endringer en eventuell ny regjering vil gi i energipolitikken.

 

Publisert: 9. september 2013 | Politikk | Kommentarer er skrudd av for VALG 2013: Allerede enige