Hva er prisområder?

Norge er en del av det nordiske markedet og hver dag settes innkjøpsprisen til kraftselskapene på kraftbørsen NordPool. I prinsippet er prisen som settes, systemprisen, lik i hele Norden.

Men på grunn av begrensninger i de store kraftlinjene kan det oppstå flaskehalser i nettet. Dette innebærer at etterspørselen systemprisen fører til i et område ikke kan dekkes inn av strømnettet, det er rett og slett ikke kapasitet.

For å få bukt med slike begrensninger deler Statnett Norge inn i ulike soner. Denne soneinndelingen har gjennom årene variert etter hvor det har vært begrensninger, og gjeldende soner nå Sørøst-Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge.

Kilde: Statnett.no

 

Når ledningsnettet ikke kan overføre prisen systemprisen ville tilsagt, legger Nordpool dette inn i systemet og beregner områdeprisene som da er funksjoner av tilbud, etterspørsel og overføringskapasitet i hvert enkelt prisområde.

Normalt er det ikke store forskjeller fra område til område, men det kan til tider gi store utslag. De siste årene har særlig Midtnorge vært utsatt for dette fordi etterspørselen har vært  høyere enn det som kan overføres.

Denne uken har overføringskapasiteten kommet norske forbrukere til gode. På grunn av vedlikeholdsarbeid på kablene har eksporten vært begrenset. Samtidig har lite vind og begrenset kjernekraftproduksjon gjort at prisene har vært høye ellers i norden.

Telinet følger med på kraftprisene og du får daglig oppdatering av kraftprisene på våre produktsider.


Publisert: 30. august 2013 | Strømprisene, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Hva er prisområder?