Friere rolle for NVE?

NVE-direktør Per Sanderud (foto: Hilde Totland Harket, nve.no )

Europower skriver at EU-regler kan føre til en friere rolle for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I dag er NVE direkte underlagt Olje- og Energidepartementet, men det legges nå opp til en mer fristilt rolle. En løsning kan være at reguleringsmyndigheten ikke kan instrueres, men at beredskapsvirksomhet (flom, skred etc) fortsatt er underlagt departementet.

Hele artikkelen kan leses på Europower sine hjemmesider.

Telinet følger nyhetsbildet for energimarkedet på Twitter og Facebook


Publisert: 27. september 2013 | Politikk | Kommentarer er skrudd av for Friere rolle for NVE?