En spennende klimamåned

Vi i Telinet har fulgt spent med på de små og store grepene som er tatt for miljøet både nasjonalt og internasjonalt siste måneden.

Da november startet, hadde EU nettopp lagt frem sine klimamål før 2030. Denne innebar tallfestede reduksjoner i klimagassutslipp i tillegg til en økning i fornybarandelen og energieffektivisering, men mange mener at målene ikke var ambisiøse nok.

En uke senere kom FNs klimapanel sin femte klimarapport. Den konkluderte ikke overraskende med at klimaendringene er menneskeskapte og at situasjonen er alvorlig. På den positive siden slår rapporten fast at det ikke er for sent å gjøre noe, men at det må gjøres nå. En viktig presisering var at dette også dreier seg om rettferdighet mot de fattigste som blir rammet verst av klimaendringer.

November var også måneden da USA og Kina ble enige om klimatiltak. Det vesentlige i avtalen var at USA vil kutte sine klimagassutslipp til mellom 26 og 28 prosent under 2005-nivå, og at Kina sine CO2-utslipp skal slutte å stige etter 2030. Kritikere hevdet at målene ikke var gode nok og at det innebærer for liten grad av forpliktelse. Andre hevder at dette kan være det største som har skjedd i klimakampen, og at det kan danne grunnlag for enighet på klimatoppmøtet i Paris til neste år. USA og Kina står til sammen for nesten halvparten av verdens CO2-utslipp.

I mindre målestokk fikk Bellona en fjær i hatten når Ukraina nå har invitert dem til å åpne kontor i Kiev for å kunne rådgi myndighetene i spørsmål om klima og energi.

På hjemmebane var det en svært vellykket Zero-konferanse der det definivt ble slått fast at fremtiden er elektrisk. En av målsettingene Zero foreslår er at hele nybilparken fra 2020 består utelukkende av elbiler og ladbare hybridbiler.

I Norge var det også en oppsiktsvekkende nyhet da KLP (Kommunal Landspensjonskasse) kunngjorde at de trekker seg ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull og vrir over til investeringer i fornybar energi. Om Oljefondet følger den samme linjen vil det virkelig monne.

Telinet Energi mener at Norge har et ansvar for å gå foran med et godt eksempel og at investeringer i fornybar energi er blant de viktigste tiltakene vi gjør. Med en fornybarandel på 13% har vi mye å ta tak i.


Publisert: 28. november 2014 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for En spennende klimamåned