Viktig rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel slår i sin femte hovedrapport fast at klimaendringene er menneskeskapte, at situasjonen er svært alvorlig, men at det ikke er for sent å gjøre endringer.

Alvorlig situasjon
En uke etter at EU ble enige om klimamål la klimapanelet frem sin siste rapport. Den viser at vi har de høyeste nivåene av CO2, metan og lystgass på 800.000 år. Vi har brukt opp 2/3 av det såkalte karbonbudsjettet og temperaturen er 0,85 grader høyere enn den var i 1880. Det slås videre fast at menneskeskapte utslipp er årsaken til oppvarmingen siden 50-tallet.

Værmelding for 2050
Metorologene har nå kastet seg inn i klimakampen. Yr.no har tatt utgangspunkt i det minst ekstreme scenariet og laget en værmelding for 2050:

Ikke for sent
FNs klimarapport slår heldigvis fast at det ikke er for sent å gjøre noe. Vi har råd til å gjøre nødvendige tilpasninger nå, men det vil bli langt dyrere om man venter.  Det er også tiltak som det vil være for sent å sette i verk om det ikke gjøres snarlig. Rapporten vektlegger at tilpasning og utslippskutt er et spørsmål om rettferdighet siden klimaendringer i størst grad setter tilgang på mat, vann og energi i fare for de fattige.

Telinet Energi mener at for Norge handler oppgaven i stor grad om omlegging, forskning og investering i fornybar energi.

Følg også nyheter om klima og energi på Telinets Twitter– og Google+-konto

Publisert: 3. november 2014 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Viktig rapport fra FNs klimapanel