EUs klimamål

EU har blitt enige om følgende klimamål før 2030:

  • Reduksjon i klimagassutslipp på minst 40% ift 1990
  • Økning i fornybarandelen til 27%
  • Energieffektivisering på 27%

Nyhetene har fått blandede reaksjoner fra miljøorganisasjonene. WWF skriver på sine nettsider at målene er lite ambisiøse og mer reflekterer hva som vil skje om dagens utvikling fortsetter som før. Bellona er fornøyd med 40%-målet for klimagassreduksjon, men skuffet over energieffektiviseringsmålet.

Norge sitter foreløpig på gjerdet og gir ingen klare svar på hvilke målsetninger vi setter. Telinet Energi mener det er svært viktig at Norge som en stor energiprodusent og verdens rikeste land går foran med et godt eksempel. Med en fornybarandel på 13% er det mye som bør gjøres.

Følg energi- og klimanyheter også på Google+/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 27. oktober 2014 | Enøk, Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for EUs klimamål