Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden

20 år med et konkurranseutsatt kraftmarkedet har uten tvil vært en fordel for strømkundene. Det er likevel fortsatt et stort forbedringspotensial, særlig når det gjelder nøytralitet, konkurranse og internasjonalisering. Senest på Energi Norges vinterkonferanse ble det snakket om mulig kryssubsidiering i bransjen, det gjør styrking av nøytralitetsprinsippet enda viktigere.

Her er de faktorene som vi i Telinet tror vil utgjøre en stor forskjell i kraftmarkedet i årene fremover.

Måleverdier i en uavhengig database

Når arbeidet med å få samlet måleverdier i en nasjonal, uavhengig database er ferdig i 2016, vil det føre til flere store fordeler:
–    Kunden slipper å forholde seg til netteier og dermed blir nøytraliteten sterkere ivaretatt.
–    Netteier vet ikke hvilken kraftleverandør kunden har og dermed blir nøytraliteten sterkere ivaretatt.
–    Det er en langt mer effektiv måte å distribuere måleverdier på. Dette gjør at bransjens kostnader blir lavere, hvilket vil redusere kundenes priser i neste omgang i den konkurranseutsatte delen av markedet.
–    Det vil gjøre det enklere for kundene og billigere for bransjen når kunden bytter kraftleverandør.

Danmark prøver nå ut et tilsvarende system og i utgangspunktet var planen at Norge og Danmark skulle ha et teknisk samarbeid. Samarbeidet har per tiden stoppet opp, men Telinet Energi håper det kan starte opp igjen slik at databasen er klar i 2016. Fordelene ved et slikt system er så store at vi ikke bør la sjansen gå fra oss.

Timesmålere i alle husstander

En timesmåler lagrer automatisk verdiene fra time til time, men per i dag er det bare bygninger med forbruk over 100.000 kwh per år (tilsvarende 5-6 normale husstander) som er påkrevet å ha timesmålere. I lang tid har det vært snakk om å rulle det ut til alle husstander, men en kombinasjon av aktørers trenering og tekniske utfordringer har utsatt dette. Nå er det endelig bestemt at samtlige målere skal være oppgradert innen 1. januar 2019. Da vil det være såkalte Automatiserte Måle- og Styringssystemer (AMS) som er installert.

I motsetning til de tradisjonelle timesmålerne vil AMS kunne distribuere og ta imot data. Dette innebærer at både kunden og leverandøren til enhver tid vet hvor mye kraft som er brukt, samt at kunden vil kunne få sanntidsoppdatering av f.eks. priser. Dette vil gi flere fordeler for kunder og miljø:
–    Det vil bli betydelig lettere for kundene å bytte leverandør da de slipper å lese av måleren.
–    At kunder slipper å lese av strømmåler ved bytte av strømleverandør vil føre til et mer effektivt marked med bedre konkurranse.
–    Kunden slipper å lese av løpende verdier gjennom året.
–    Det muliggjør for kunden å fordele strømforbruket i forhold til når det er billigst.
–    Det vil gi en miljøgevinst at forbruket blir jevnere fordelt gjennom døgnet.

Felles faktura fra netteier og leverandør

En svært viktig endring i kraftmarkedet er at kraftleverandøren vil fakturere både nettleie og strøm. Vi i Telinet ser følgende fordeler ved dette:
–    Kunden får bedre oversikt og færre fakturaer.
–    Det vil være en solid forbedring av nøytraliteten og konkurransekraften til de rene kraftleverandørene, noe som igjen vil føre til lavere priser.

Felles nordisk sluttbrukermarked

NordPool er den nordiske kraftbørsen der kraften kjøpes inn. I februar ble prisberegningen i Norden, Storbritannia og kontinentet koblet sammen. Dette innebærer at prisberegningen blir gjort felles for 75 prosent av det europeiske kraftmarkedet.

Samtidig som markedet samkjøres mer og mer på engrossiden jobbes det for at forbrukere også skal kunne kjøpe strøm på tvers av landegrensene. Per i dag må forbrukeren fortsatt kjøpe av en nasjonal leverandør. Det har lenge vært arbeidet med å få til et felles sluttbrukermarked i Norden. Vi i Telinet tror et nordisk sluttbrukermarked vil senke prisene til forbruker og vi ønsker nye konkurrenter hjertelig velkommen!


Publisert: 11. april 2014 | Politikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden