Energiunionen vil prioritere ENØK

Telinet ser på miljøtiltak: For et år siden ble det bestemt at det skulle skapes en fremoverskuende og klimavennlig Energiunion. Nå begynner prioriteringene å ta form, og energieffektivisering troner aller høyest.

Telinetbloggen EU

Da vi i fjor høst så på EUS klimamål var et av tre delmål før 2030 å få en energieffektivisering på 27%, noe blant annet Bellona syntes var lite ambisiøst. Nå begynner Energiunionen å ta form, og ENØK er hovedområde. I tillegg vektlegges forbrukermaktens betydning gjennom de tre grunnpilarene bedre informasjon, enklere leverandørskifte og forbrukerbeskyttlese. Det lanseres nå en høring for medlemslandene for å få innspill til markedsdesignet.

I Norge er nå fornybarandelen ifølge den offisielle vardeklarasjonen nede i 9%. En enkel måte forbrukerne kan bruke sin markedsmakt er å kun kjøpe strøm fra leverandører av 100% fornybar energi.


Publisert: 22. juli 2015 | Enøk, Klima | Kommentarer er skrudd av for Energiunionen vil prioritere ENØK