Hva innebærer selskapsmessig og funksjonelt skille?

I forrige uke ble det klart at det er flertall på Stortinget for å støtte regjeringens forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper.

Kort fortalt innebærer dette at nettselskaper ikke skal kunne drive konkurranseutsatt virksomhet med samme folk, systemer og selskap som de har monopol på å levere nett-tjenester fra.

Telinet støtter dette forslaget. Det er vanskelig å være 100% nøytrale når samme personen i det monopolbeskyttede nettselskapet også skal tjene den konkurranseutsatte kraftdelens interesser. Det er også fort gjort at det blir kryssubsidiering når tjenestene ligger i samme selskap eller to selskaper med samme eier deler disse funksjonene. Vi forstår at det er problematisk for de minste nettselskapene at dette kan føre til en kostnadsøkning. Likevel bør det veie langt tyngre at kraftbransjen er i endring og at alt bør legges til rette for ny fornybar energi og full konkurranse uten at det oppstår interessekonflikter. Vi har tidligere skrevet om at Fremtidens kraftmarked vil gagne strømkunden. Nettselskapene skal være «usynlige» tilbydere av et nett som fungerer normalt og ideelt sett ikke ha noen kundekontakt.

 


Publisert: 21. mars 2016 | Konkurranse, Kronikk, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Hva innebærer selskapsmessig og funksjonelt skille?