Fordeler med fremtidens kraftmarked

Konkurranse i kraftmarkedet i 20 år har uten tvil vært en fordel for strømkundene. Likevel er det et stort forbedringspotensiale, der blant annet nøytralitet, forenkling og større konkurranse vil føre til en bedring for strømkunden. Her er de faktorene som Telinet Energi tror vil utgjøre de største forskjellene i kraftmarkedet i årene fremover.

– Senest på Energi Norges vinterkonferanse ble det snakket om mulig kryssubsidiering i bransjen, det gjør styrking av nøytralitetsprinsippet enda viktigere, sier administrerende direktør Finn Erik Arctander i Telinet Energi.

Måleverdier i en uavhengig database

Når arbeidet med å få samlet måleverdier i en nasjonal, uavhengig database er ferdig i 2016, vil det føre til flere store fordeler som blant annet; Netteier vil ikke vite hvilken kraftleverandør kunden har og nøytralitet bevares, samtidig som det vil gjøre det enklere for kundene og billigere for bransjen når kunden bytter kraftleverandør.

Timesmålere i alle husstander

Samtlige målere i Norge skal være oppgradert innen 1. januar 2019 til såkalte Automatiserte Måle- og Styringssystemer (AMS). I motsetning til de tradisjonelle timesmålerne vil AMS kunne distribuere og ta imot data. Dette innebærer at både kunden og leverandøren til enhver tid vet hvor mye kraft som er brukt, samt at kunden vil kunne få sanntidsoppdatering av f.eks. priser. Dette vil gi flere fordeler som blant annet at kunder enklere kan bytte strømleverandør da de slipper å lese av strømmåler ved bytte av strømleverandør og det gjør det mulig for kunden å fordele strømforbruket i forhold til når det er billigst.

Felles faktura fra netteier og leverandør

En svært viktig endring i kraftmarkedet er at kraftleverandøren vil fakturere både nettleie og strøm. Da vil kunden få bedre oversikt og færre fakturaer, samtidig som det vil være en solid forbedring av nøytraliteten og konkurransekraften til de rene kraftleverandørene.

Felles nordisk sluttbrukermarked

Per i dag må strømkunden fortsatt kjøpe av en nasjonal leverandør, men det jobbes for en løsning slik at strømkunder skal kunne kjøpe strøm på tvers av landegrensene. Vi i Telinet tror et nordisk sluttbrukermarked vil senke prisene til forbruker og vi ønsker nye konkurrenter hjertelig velkommen!

Mer info her og følg oss gjerne på facebook.com/Telinet, twitter.com/Telinet og Googleplus.com/Telinet


Publisert: 11. april 2014 | Pressemeldinger | Kommentarer er skrudd av for Fordeler med fremtidens kraftmarked