En titt på 2014

fornybar energi

Når Telinet Energi nå tar et tilbakeblikk på 2014, ser vi et spennende år. Dette gjelder også innenfor vår bransje, som vi definerer som kraft og miljø.

Elbil
Som vi skrev i forrige tilbakeblikk gikk Norge inn i året med rekordstort salg av elbiler. I mars kunne Grønn Bil melde om at suksessen fortsetter og at det var en elbil (Leaf) som var 2014 sin hittil mest solgte personbil. Tesla og BMW hadde også godt salg av sine elbiler i fjoråret.

Bransjereguleringer
Første halvår var det høringsrunde på en forskrift som kunne forby forskuddsbetaling av strøm. Gjennom høringen fremkom det at et slik forbud kunne være kritisk for konkurransesituasjonen i markedet og dermed ramme forbrukerne. Dette førte til at NVE trakk forslaget og så på andre reguleringer av strømfakturering.

I mai la Reitenutvalget frem sin rapport. Utvalget foreslo å styrke konkurransen og hindre kryssubsidiering ved å pålegge også små aktører selskaps- og funksjonsmessig skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt næring. Dette gjelder for eksempel for nettleverandører som også er kraftleverandører. Forslaget er etter Telinets mening fornuftig og vil også være en god tilpasning til de kommende endringene i kraftmarkedet som vi har omtalt tidligere.

Til nå har Konkurransetilsynet hatt den offisielle kraftprisoversikten. Det ble klart at Forbrukerrådet fra sommeren 2015 skal ta over dette ansvaret og det ble i denne forbindelse varslet endringer i oversikten. Forbrukerrådet og NVE ga uttrykk for at strømkunder i dag blir lurt siden mange betaler mer enn nødvendig for strømmen, og dette førte til kraftig reaksjon fra lederen i Energi Norge. Han fremhevet at ulike produktegenskaper verdsettes ulikt blant kundene.

Priser og Telinet Energi
Det har vært mildt vær og lave priser gjennom hele året. Telinet er stolt over å være prisvinner basert på Konkurransetilsynet sine målinger både av produktet Telinet Online, Telinet Spotpris Online og Telinet Fastpris.

Telinet har hatt et spennende år der vi har jobbet mye med å gi en god kundeopplevelse, blant annet gjennom styrking av kundefordelsprogrammet. Vi har også satset mer på ENØK og elsykkel og lanserte på slutten av året nye sider for el-sykkel.no og Telinet Miljøprodukter.

Internasjonale forhold
Det har vært et svært turbulent år, noe som også har påvirket kraftsektoren. Den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland har ført til usikkerhet rundt tilgangen på russisk gass i Europa. Vi ser også at det markante fallet i oljepris har store konsekvenser. På den ene side er det negativt for klimaet at tilgangen på fossil brensel har blitt billigere. På den annen side vil en høy oljepris på lang sikt føre til at lite tilgjengelig olje blir liggende fordi det ikke er lønnsomt å ta den opp. Utbyggingen av alternative, fornybare energikilder er i god utvikling. KLP bestemte på slutten av året å trekke investeringer ut av kull og inn i fornybar, men Oljefondet valgte å ikke forplikte seg til det samme. Andre spennende klimanyheter i 2014 var nye EU-mål og den historiske avtalen om reduksjon i klimautslipp mellom Kina og USA.

 

Vi er nå godt i gang med 2015 og håper på roligere internasjonale forhold og sterk økning i produksjon av fornybar energi!


Publisert: 16. januar 2015 | elbil, Fornybar energi, Kronikk, Politikk | Kommentarer er skrudd av for En titt på 2014