Vått vær frem til siste uken av august

14. og 15 august trekker lavtrykk østover i Skandinavia og forsterkes over Finland samtidig som en rygg i bakkant sørger for forbigående tørrere vær over Norge og Sverige. Nytt lavtrykk i Norskehavet den 16.aug trekker gradvis innover Skandinavia i dagene mellom 17. og 19.aug. Videre fra 20. til 23.aug ventes flere lavtrykk å trekker østover kun avbrutt av smale rygger mellom de ulike lavtrykkene. Nedbør over den normale (hovedsaklig i sørvest og øst) men temperaturer litt over det normale.

I perioden fra 24. til 28.aug varsles høytrykk å ligge over sørlige deler av Skandinavia samtidig som lavtrykk i Norskehavet vil påvirke områdene i nordvest. Nedbør litt over det normale (hovedsaklig i nordvest og vest) og temperaturer litt over eller nær det normale for årstiden.

Prisene forventes å svinge litt i løpet av de neste dagene for så å falle fra 17. som svar på våtere forhold.

Europaværet domineres av høytrykk i Biscaya som strekkes østover fastlands Europa, samtidig som lavtrykk trekker østover Storbritannia og Skandinavia. Fronter tilknyttet lavtrykket sveiper østover over nordlige og sentrale deler av kontinentet.

Sterk tidvis moderat solenergiproduksjon over Tyskland, ventes å bli moderat/lav 18./19.aug
10-35 mm nedbør over Alpene, muligens opp til 45mm i østlige områder.

Temperaturer: 1-5 graders under normalen over Frankrike og Tyskland i dag, gradvis øke fra vest til 1-3 grader over normalen frem til 16.aug. Kjøligere luft fra nordvest gir reduksjon til 0-3 grader under normalen den 19. før det deretter nye luftmasser fra vest øker temperaturene til 0-4 graders over normalen ved den 22.aug.

Moderate / friske vinder over hele Danmark (1,0 til 2.9GW), midlertidig reduksjon den 15. og 17.aug. Lett/moderate vinder over Tyskland (2 til 9GW).

 

Kind regards
StormGeo
For mer info om Telinet se våre nettsider


Publisert: 13. august 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Vått vær frem til siste uken av august