Fornybarkonferansen 2015

Telinetbloggen Fornybarkonferansen

I forrige uke ble igjen Fornybarkonferansen arrangert i Bergen. I år var temaet Grønt overskudd til verdiskapning.

Av temaer som ble diskutert var særlig diskusjonen om når det grønne skiftet skjer av interesse. Oljeanalytikeren Torbjørn Kjus påpekte at Kina nå investerer mer i fornybar enn noen andre, og at dette gjør at kullproduksjonen faller. Han mente at oljeetterspørselen på kort sikt vil styrkes, men vil falle på lengre sikt. Marius Holm i Zero fortalte at solenergi nå er billigere enn kullkraft å produsere, og at økt etterspørsel etter solenergi vil føre til at prisene faller ytterligere pga teknologiutvikling. Han mente at Oljefondet har en viktig rolle i å investere i fornybar energi.

Energirådgiver i FN og World Economic Forum Michael Liebreich uttalte at det er galskap at nordmenn bruker elektrisitet til oppvarming. Norsk vannkraft kan stabilisere hele det europeiske energisystemet, og det er også viktig med et bedre overføringsnett, mener han.

I tillegg til debatter og foredrag, ble SPIR-prisen delt ut. Dette er en pris som retter seg mot tjenester, produkter eller prosjekter som samtidig har et forretningsmessig potensiale. Telinet gratulerer Cambi med SPIR-prisen!


Publisert: 3. mai 2015 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Fornybarkonferansen 2015