Fremtidskonferansen 2015: Løsninger og tanker om energi og IT

Av ENØK-ansvarlig i Telinet Jan Kristian Mardal

Telinetbloggen Fremtidskonferansen

Når Telinet Energi tar turen til Fremtidskonferansen i Halden i mai, er det spesielt tre spådommer for fremtiden vi merker oss.

Halvparten av alle jobber vil forsvinne i løpet av ett eller to tiår, som følge av IT-basert automatisering. En studie fra Universitetet i Oxford har vurdert 700 jobber og deres sannsynlighet for å bli automatisert. Studien viser at det er stor sannsynlighet for at jobber som modeller, bibliotekarer og telefonselgere vil forsvinne, mens det er også en betydelig sjanse for at mange ingeniør- og juristjobber også vil forsvinne. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge mener at man skal ha en positiv innstilling til utviklingen. Alle framskritt er uunngåelige og man må utnytte potensialet. Vi finner det kanskje litt skremmende, og lurer på om dette vil bety fete lommebøker for eierne av datamaskinene, men at et slikt «fremskritt» kanskje for første gang i historien egentlig representerer et tilbakeslag for samfunnet, for alle som mister sine jobber og får hverdagen preget av lediggang.

Lock Vredenberg fra IBM følger opp og forteller om IBMs Watson-program og hvordan kognitiv IT vil gjøre det mulig for datamaskiner å lære all informasjon, vurdere informasjon og ta beslutninger på våre vegne. Watson skal lære seg berøring, syn, lukt, hørsel og smak. Watson skal ta beslutninger for deg i en kompleks Big Data verden. Om fem år vil byen via Watson og Sensing Cities vite hva som er innbyggernes behov, her og nå. Flere og flere produserer elektrisitet fra sol, vind og vann. Energien blir smart. Innbyggerne får personalisert energi når de trenger det, til rett pris, med optimal utnyttelse. Smarte bygg vil lære. Bor du i 5. etasje vil heisen gå til 5. etasje uten at du trykker på knappen. Skal du ta bussen, kommer bussen når du har behov for transport. Alle vil ha tilgang til all informasjon via Watson-app. Og storebror Watson vil se deg, tenker vi.

Johannes Trüby fra International Energy Agency har både gode og dårlige nyheter om forventet global energibruk – mest dårlige. Fossil energi subsidieres fire ganger så mye som fornybar energi i verden. Samtidig viser økt fokus på energieffektivisering resultater.

De globale CO2-utslippene øker fortsatt, og de fleste store utslippslandene øker utslippet. Veksten i etterspørselen etter energi vil avta noe i Kina mot 2040, mens India, Sørøst-Asia, Midt-Østen og deler av Afrika og Latin-Amerika vil ta over som motor i global energietterspørsel.

Det må investeres fire ganger så mye i fornybar energi for å nå togradersmålet i 2040. Det kan man se langt etter hvis ikke det kommer klare retningslinjer fra klimatoppmøte i Paris i 2015.

Følg nyheter om energi og miljø også på    Twitter/Telinet    Facebook/Telinet    Google+/Telinet

Publisert: 22. mai 2015 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for Fremtidskonferansen 2015: Løsninger og tanker om energi og IT