Telinet - Klima

En spennende klimamåned

Vi i Telinet har fulgt spent med på de små og store grepene som er tatt for miljøet både nasjonalt og internasjonalt siste måneden.

Da november startet, hadde EU nettopp lagt frem sine klimamål før 2030. Denne innebar tallfestede reduksjoner i klimagassutslipp i tillegg til en økning i fornybarandelen og energieffektivisering, men mange mener at målene ikke var ambisiøse nok.

En uke senere kom FNs klimapanel sin femte klimarapport. Den konkluderte ikke overraskende med at klimaendringene er menneskeskapte og at situasjonen er alvorlig. På den positive siden slår rapporten fast at det ikke er for sent å gjøre noe, men at det må gjøres nå. En viktig presisering var at dette også dreier seg om rettferdighet mot de fattigste som blir rammet verst av klimaendringer.

November var også måneden da USA og Kina ble enige om klimatiltak. Det vesentlige i avtalen var at USA vil kutte sine klimagassutslipp til mellom 26 og 28 prosent under 2005-nivå, og at Kina sine CO2-utslipp skal slutte å stige etter 2030. Kritikere hevdet at målene ikke var gode nok og at det innebærer for liten grad av forpliktelse. Andre hevder at dette kan være det største som har skjedd i klimakampen, og at det kan danne grunnlag for enighet på klimatoppmøtet i Paris til neste år. USA og Kina står til sammen for nesten halvparten av verdens CO2-utslipp.

I mindre målestokk fikk Bellona en fjær i hatten når Ukraina nå har invitert dem til å åpne kontor i Kiev for å kunne rådgi myndighetene i spørsmål om klima og energi.

På hjemmebane var det en svært vellykket Zero-konferanse der det definivt ble slått fast at fremtiden er elektrisk. En av målsettingene Zero foreslår er at hele nybilparken fra 2020 består utelukkende av elbiler og ladbare hybridbiler.

I Norge var det også en oppsiktsvekkende nyhet da KLP (Kommunal Landspensjonskasse) kunngjorde at de trekker seg ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull og vrir over til investeringer i fornybar energi. Om Oljefondet følger den samme linjen vil det virkelig monne.

Telinet Energi mener at Norge har et ansvar for å gå foran med et godt eksempel og at investeringer i fornybar energi er blant de viktigste tiltakene vi gjør. Med en fornybarandel på 13% har vi mye å ta tak i.

Publisert: 28. november 2014 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for En spennende klimamåned

Det grønne skiftet

Telinetbloggen Zero-konferansen

Er det noe siste dag av Zero-konferansen viser, så er det at fremtiden er elektrisk.

Telinet Energi har vært på årets Zerokonferanse, og ENØK-ansvarlig Jan Kristian Mardal oppsummerer inntrykk.

Temaet for årets konferanse er «Det Grønne Skiftet». Dagen starter med hydrogenbusstur til Powerhouse Kjørbo og omvisning på bygget som er Norges første renoverte plusshus. Det vil si at bygget produserer mer energi med solceller på taket i sitt livsløp, enn bygget forbruker i rehabilitering, drift og rivning.

På konferansen får vi høre at det må satses tungt på sykling, gange og kollektivtransport, men at mange reiser allikevel vil skje med bil i 2030. El- og hydrogenbiler er de eneste billøsningene som kan ta oss til nullutslippssamfunnet. Kommunene tenker framover. Oslo presenterer ambisjoner og planer for hvordan hovedstaden skal klare 50% utslippskutt innen 2030. Bergen og Akershus bygger transportkonsepter som peker mot 2030 og 2060. Kristiansand bygger neste generasjons energisystemer med oppvarming av bygg med saltvann fra 150 meters dyp i fjorden og ferskvann fra Otra, elva som renner gjennom byen.

Siemens viser bilder fra deres prosjekt med trailere med stativ (pantograf) på taket til elektriske vaiere, som en trikk i urbane strøk. ABB forteller om sine planer for batteridrevne skip i innseilingen og lading med landfast strøm i havnen. Telenor forteller om deres telefonbankvirksomhet som gir fattige folk tilgang til et moderne finansielt system, og muligheter for å betale for leie av deres solcellepaneler, lys og vifter i rurale områder. Differ forteller om hvordan de leier ut solarpaneler med tilhørende husholdningsapparater med finansieringsløsning pr telefon i Kenya. Scatec Solar eksporterer solkraftverk globalt. Utenriksminister Børge Brende forteller om hvordan andre lands ministre ser til Norge og spør hvordan vi har fått i gang det imponerende salget av el-biler. Kina gjør som Norge og fjerner merverdiavgift på el-biler.

Det skjer ting. Det grønne skiftet er på vei.

Følg også med på klima- og energinyheter i Telinet/Twitter og Telinet/Linkedin

Publisert: 16. november 2014 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Kronikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Det grønne skiftet

Viktig rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel slår i sin femte hovedrapport fast at klimaendringene er menneskeskapte, at situasjonen er svært alvorlig, men at det ikke er for sent å gjøre endringer.

Alvorlig situasjon
En uke etter at EU ble enige om klimamål la klimapanelet frem sin siste rapport. Den viser at vi har de høyeste nivåene av CO2, metan og lystgass på 800.000 år. Vi har brukt opp 2/3 av det såkalte karbonbudsjettet og temperaturen er 0,85 grader høyere enn den var i 1880. Det slås videre fast at menneskeskapte utslipp er årsaken til oppvarmingen siden 50-tallet.

Værmelding for 2050
Metorologene har nå kastet seg inn i klimakampen. Yr.no har tatt utgangspunkt i det minst ekstreme scenariet og laget en værmelding for 2050:

Ikke for sent
FNs klimarapport slår heldigvis fast at det ikke er for sent å gjøre noe. Vi har råd til å gjøre nødvendige tilpasninger nå, men det vil bli langt dyrere om man venter.  Det er også tiltak som det vil være for sent å sette i verk om det ikke gjøres snarlig. Rapporten vektlegger at tilpasning og utslippskutt er et spørsmål om rettferdighet siden klimaendringer i størst grad setter tilgang på mat, vann og energi i fare for de fattige.

Telinet Energi mener at for Norge handler oppgaven i stor grad om omlegging, forskning og investering i fornybar energi.

Følg også nyheter om klima og energi på Telinets Twitter– og Google+-konto

Publisert: 3. november 2014 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Viktig rapport fra FNs klimapanel

EUs klimamål

EU har blitt enige om følgende klimamål før 2030:

  • Reduksjon i klimagassutslipp på minst 40% ift 1990
  • Økning i fornybarandelen til 27%
  • Energieffektivisering på 27%

Nyhetene har fått blandede reaksjoner fra miljøorganisasjonene. WWF skriver på sine nettsider at målene er lite ambisiøse og mer reflekterer hva som vil skje om dagens utvikling fortsetter som før. Bellona er fornøyd med 40%-målet for klimagassreduksjon, men skuffet over energieffektiviseringsmålet.

Norge sitter foreløpig på gjerdet og gir ingen klare svar på hvilke målsetninger vi setter. Telinet Energi mener det er svært viktig at Norge som en stor energiprodusent og verdens rikeste land går foran med et godt eksempel. Med en fornybarandel på 13% er det mye som bør gjøres.

Følg energi- og klimanyheter også på Google+/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 27. oktober 2014 | Enøk, Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for EUs klimamål

Svært vellykket Earth Hour 2014

Nok en gang har WWF sin verdensomspennende miljømarkering Earth Hour hatt stor suksess og satt nye rekorder! I Norge var 40.000 påmeldt eventet og 208 kommuner deltok. Operaen, Slottet, Nidarosdommen, Holmenkollen og moskeen på Grønland var blant bygningene som deltok. Det var 162 land og landområder som deltok og flere hundre millioner mennesker.
Se mer på WWF sine hjemmesider

 

Telinet Energi støtter Earth Hour og forsøker alltid å bidra litt gjennom sosiale medier, blant annet Youtube

 

Publisert: 4. april 2014 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Svært vellykket Earth Hour 2014

Slukk lyset kl 2030!

I dag, 29. mars er det igjen Earth Hour og over en milliard mennesker forventes å slukke lyset en time fra kl 2030 som en gedigen klimamarkering.
Telinet Energi støtter Earth Hour og oppfordrer alle bedrifter og privatpersoner til å gjøre det samme!

Du kan se flere filmer på Telinets Youtubekanal

Publisert: 29. mars 2014 | Fornybar energi, Klima, Politikk | Kommentarer er skrudd av for Slukk lyset kl 2030!

Earth Hour 2014 – Husk å skru av lyset 29. mars!

Dette er WWF sin Earth Hour video

Publisert: 6. mars 2014 | Klima | Kommentarer er skrudd av for Earth Hour 2014 – Husk å skru av lyset 29. mars!

Miljøvennlig reise

Etter mange gode bidrag i den forrige Telinet-konkurransen, har vi samlet gode råd for hvordan du kan minimere miljøbelastningen når du er på tur.

Alt fra sykkeltur til betaling av klimaavgifter er gode råd i vår siste pressemelding

Følg med på energi- miljø og sparetips på Sosiale medier
Telinet/facebook     Telinet/twitter      Telinet/G+

 

Publisert: 27. februar 2014 | Fornybar energi, Klima | Kommentarer er skrudd av for Miljøvennlig reise

En verdig vinner!

Nå er vinneren av bloggkonkurranen «miljøvennlig reise» klar og vi gratulerer Trine Dokkesveen med et todagersopphold for to på The Thief i Oslo!

Trine står bak bloggen Sparetanken og vant med dette innlegget: http://sparetanken.no/miljovennlig-reise-er-det-mulig/ Hun har pekt på flere interessante grep man ta for å minimere skadevirkninger på miljøet når man er ute og reiser.

Det kom mange bra bidrag til konkurransen, og vi vil gjerne trekke frem noen:
Psycotina

GlobetrotterElisa

TravelThoughts

CowsandCowries

Hele pressemeldingen kan du lese her

Følg med på nye konkurranser på Telinetbloggen , Google+ og Facebook/Telinet

Publisert: 31. januar 2014 | Klima, Konkurranse, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for En verdig vinner!

Bloggkonkurranse: Vinn opphold på eksklusive The Thief i Oslo!

Tenker du miljø når du er ute og reiser? Og kan du tenke deg å dele et miljøtips på bloggen din? I så tilfelle har du mulighet til å vinne et opphold på det nye og elegante hotellet The Thief i Oslo!

Miljøvennlige hotell? Klimakvoter? Økoturisme? Tog fra flyplass i stedet for taxi? Stadig flere blir bevisste på miljø når de er på reise og strømleverandør Telinet ønsker å sette fokus på nettopp dette. Ved å dele ett eller flere miljøtips for reisen på bloggen din er du med i trekningen av et opphold på The Thief i Oslo. Ingen tips er for store ingen tips er for små!

Slik deltar du på 1-2-3:

Ønsker du å lage en video i stedet for å skrive er du selvfølgelig velkommen til å gjøre det. Følg instruksjonene over og send oss også videoen på mail, så vi også kan publisere den på Telinets YouTube-kanal.

Vi trekker en vinner mandag 27.januar. Lykke til!

Betingelser
Vinneren får 2 overnattinger inkl. frokost på The Thief i Oslo. Standard rom for 2 personer. Vinneren må selv bekoste reise til og fra hotellet. Premien må tas ut i løpet av 2014. Aldersgrense 18 år.

Om The Thief
The Thief har kanskje Oslos beste beliggenhet på Tjuvholmen, mellom det ikoniske Astrup Fearnley-museet, kanalene og Oslofjorden. De aller fleste hotellrommene har strålende utsikt og komfort står i høysetet. Alle rom har skreddersydde løsninger og originale detaljer som skaper en intim og personlig atmosfære. The Thief er et livsstilshotell bygget på en grunntanke om bærekraft og har en sterk miljøprofil.

Mer info om The Thief her.

Om Telinet Energi
Telinet Energi er en strømleverandør som både har lave priser og fokus på miljø. Vi har et sterkt miljøengasjement og har vært miljøsertifisert siden 2008. Uansett hvordan strømavtale du velger hos oss, får du alltid strøm fra fornybar energi. Derfor er et av de enkleste miljøtiltakene du kan gjøre å bytte til en strømleverandør som selger strøm fra fornybar energi.

Mer info om Telinet Energi her.

Publisert: 10. januar 2014 | Klima, Konkurranse, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Bloggkonkurranse: Vinn opphold på eksklusive The Thief i Oslo!