Oljefondet trekker ikke ut kullinvesteringer

Ekspertgruppen anbefaler ikke at Oljefondet automatisk trekker seg ut av kullinvesteringer. Dette fordi de mener at fondet ikke skal brukes som et klimapolitisk verktøy.

Telinet kull

Et par uker etter at KLP kunngjorde at de trekker ut kullinvesteringer har en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartement lagt fra sin anbefaling til Oljefondet. Fordi de mener at kullinvesteringer ikke kan regnes for å være i strid med en allmen etikkoppfatning konkluderer ekspertgruppen med at Oljefondet ikke automatisk bør trekke seg ut fra investeringer i kull og petroleum. I stedet foreslås det at Oljefondet skal utelukke investeringer i selskaper det etter en samlet vurdering er en stor risiko for at utgjør en betydelig klimarisiko. Dessuten anbefaler de at Oljefondet rapporterer om sin totale karboneksponering.

Rapporten har høstet sterk kritikk fra miljøorganisasjoner. WWF stiller spørsmål ved hvor stor miljøskade et selskap skal gjøre før man trekker seg ut hvis ikke kullkraft er ille nok. Frederic Hauge i Bellona sier at Norge snarest må trekke våre sparepenger ut av forurensende kullindustri som ikke har karbonfangst- og lagring dersom vi skal hevde å være en pådriver i klimaspørsmål. Han legger vekt på at verdens største statseide fond setter agendaen internasjonalt. Zero påpeker hvordan Norge kan være med på å marginalisere kullsektoren ved å gi det viktige signalet det er å trekke seg ut av disse investeringene. Framtiden i våre hender er også skuffet. De har foreslått at Oljefondet trekker ut de 82 milliardene som er investert i 156 selskaper som har 30-100% av sin inntekt fra kull.

Etter en spennende klimamåned, var ekspertgruppens rapportfremleggelse en nedtur. Det er utrolig mange gode prosjekter med fornybar energi der ute, og flere legges ned på grunn av manglende investeringer. Telinet Energi støtter fullt ut at Oljefondet trekker ut kullinvesteringer og reinvesterer dette i gode prosjekter innen fornybar energi.

Se mer om Telinets miljøengasjement.

 

 


Publisert: 4. desember 2014 | Fornybar energi, Klima, Kronikk | Kommentarer er skrudd av for Oljefondet trekker ikke ut kullinvesteringer