12 % fornybar energi i Norge

Hvert år på denne tiden legger NVE frem varedeklarasjonen for forrige år og nok en gang skuffer tallene for Norges vedkommende. Vi er flinke til å produsere fornybar energi, men langt mindre opptatt av å kjøpe opprinnelsesgarantier.

Telinet Energi leverer 100% fornybar energi. Dette innebærer at pengene til forbrukerne går til innkjøp fra fornybare kilder og stimulerer dermed til økt produksjon av fornybar energi. Siden ulike land har ulike forutsetninger for kraftproduksjon legger det internasjonale systemet for opprinnelsesgarantier opp til at det er pengestrømmen og ikke den fysiske leveransen som avgjør «grønnheten»av strømmen.

I varedeklarasjonen fra NVE inngår følgende faktorer:

– Produksjonen av strøm
– Import/eksport av strøm
– Import/eksport av opprinnelsesgarantier

Nå alle disse faktorene er hensyntatt, får vi følgende fordeling for alle kunder som ikke har opprinnelsesgarantert strøm:

Telinetbloggen varedeklarasjon 2015

Telinetbloggen varedeklarasjon 2015 fargekoder

Det er altså kun 12% som kommer fra fornybare kilder til tross for at 98% av strømmen vi produserer er grønn. Grunnen til denne forskjellen er delvis at vi importerer mye strøm fra atomkraft og kullkraft. En annen årsak er at vi eksporterer «grønnheten» gjennom opprinnelsesgarantier.

Telinet Energi er veldig tilhenger av systemet for opprinnelsesgarantier fordi dette gir stor forbrukermakt. Samtidig har systemet svakheter siden folk flest ikke vet at de må ha leveranse fra et strømselskap som kjøper opprinnelsesgarantier, uavhengig av om de bor ved siden av en foss som produserer fornybar energi.

Vi mener at bransjen og myndighetene har et ansvar for at dette opplysningsarbeidet gjøres på en skikkelig måte så ikke «grønnheten» selges to ganger.

Følg oss også på Facebook/Telinet og Twitter/Telinet

Publisert: 6. juli 2016 | Fornybar energi, Klima, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for 12 % fornybar energi i Norge