Fornybar energi

Telinet Energi

Hva er fornybar energi?

Og hvordan kan Telinet tilby fornybar energi? Fornybar energi er produsert av fornybare energikilder, slik som vann, vind og sol. Produksjon av denne typen energi gir tilnærmet ingen klimautslipp.

Hvordan kan du vite at strømmen du får er fornybar?

For å vite at strømmen du bruker er fornybar energi, må strømleverandøren din kjøpe såkalte opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgaranti er en varedeklarasjon som garanterer at en tilsvarende mengde strøm som du bruker blir produsert med vannkraft eller vindkraft. En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. Dette gjør at du vet hvordan strømmen du forbruker er produsert, og systemet er et viktig tiltak for å øke produksjonen av fornybar elektrisitet.

Hva skjer hvis du ikke har opprinnelsesgarantier?

NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som leveres til det norske markedet og til forbrukere som ikke ber spesielt om å få levert utelukkende fornybar energi. Kun 24 prosent av strømmen i den norske forbruksmiksen for 2010 var fra fornybar energi produsert i Norge. 72 prosent av strømmen ble importert fra Europa eller var av ukjent opphav. Denne strømmen er en miks bestående primært av kull, gass og kjernekraft. Dermed er det på tide å avlive myten om at strømmen vi bruker her i landet er ren, tvert imot er strømmen blitt stadig skitnere de siste årene.

Hva gjør Telinet Energi?

Telinet kjøper opprinnelsesgarantier for all strøm, og leverer dermed utelukkende fornybar energi til samtlige kunder. Ved å ha oss som strømleverandør får du garantert 100% fornybar energi! Du kan enkelt bestille fornybar energi fra vår hjemmeside: www.telinet.no

For mer informasjon om opprinnelsesgarantier anbefaler vi at du tar en titt her:

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Engrosmarkedet/Opprinnelsesgarantier/NVE

http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/?34748

http://www.framtiden.no/201109015243/aktuelt/energi/slik-kjoper-du-ren-strom.html


Publisert: 30. november 2011 | Fornybar energi | Kommentarer er skrudd av for Fornybar energi