Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 14

Høytrykk over Storbritannia flytter seg sakte vestover til N-Atlanteren de neste dagene. Dette vil gi gradvis overgang til kjøligere nordvestlig og nordlig vind. Temperaturene vil synke til 3 grader under normalen generelt sett for Skandinavia i løpet av helgen. I tillegg ventes det bygevær i vest, men i løpet av helgen og i starten på neste uke vil lavtrykk fra nordvest gi litt nedbør N-Norge og S-Skandinavia. Totalt sett vil nedbørsmengdene ligge litt under det normale for årstiden.

Fra midten av neste uke vil høytrykket gå litt sørover og delvis inn over kontinentet. Dette gir rom for nye lavtrykk i sin vanlige bane inn mot Norskehavet og Skandinavia. Dermed vil sørvestlige vinder gi litt stigende temperaturer igjen, men fremdeles litt under normalt for årstiden. I tillegg vil nå de vestlige delene av Skandinavia få nedbørsmengder litt over normalt for årstiden.

Utviklingen av vind-, nedbør- og temperaturforhold de neste to ukene vil isolert sett bidra til å opprettholde relativt lave strømpriser, men en kjøligere og tørrere start kan være med på å øke strømprisene noe.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 28. mars 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 14