Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 16

Vått med tørrere vær i horisonten

Et dypt lavtrykk over Storbritannia vil bevege seg NW over Skandinavia i dag den 10. og bli omtrent stasjonært ettersom det det gradvis fylles. Svak lavtrykksaktivitet vil fortsatt dominere Skandinavia frem til den 16. da en høytrykksrygg som strekker seg over N-Scandinavia fra øst, mens sørlige og sentrale Skandinavia fortsetter å bli påvirket av lavtrykk. Dette vil føre til litt over normal nedbør, hovedsakelig over sørlige og vestlige områder med temperaturer litt under normalt.

Fra den 20. til den 24. vil lavtrykket over Sentrale Skandinavia forskyves sørover da høytrykksrygg bygges opp over hele regionen. Over gjennomsnittet nedbør i hovedsak i sørlige og sentrale Skandinavia. Her er trenden imidlertid mot litt under normalt iløpet av perioden og da hovedsakelig i sør. Litt under normale temperaturer som øker til litt over normalt.

Lave energipriser som følge av mye vind i dag, den 10., og deretter mildere temperaturer med fortsatt våte forhold. Kjøligere temperaturer 17-18 april vil muligens føre til økt etterspørsel. Redusert nedbør fra 20. kombinert med lite vind kan føre til økte priser igjen mot slutten av perioden.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 11. april 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 16