Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 17

Fremdeles vått med en varmende trend 17/04/12

Skandinavia er fortsatt svak lavtrykkdominert med et nærmest stasjonært lavtrykk over Storbritannia, og blir liggende der de neste 7 til 10 dager. Over østlige deler av Skandinavia vil lavtrykk fra sør passere over området og videre nordover og blir etterfulgt av forbigående høytrykksrygger. Dermed vil østlige deler av Skandinavia, inkludert Sørøst-Norge, få mer nedbør enn normalt med nesten 6 TWh de neste 10 dagene. Spesielt mye i dagene 20-22. april.

Temperaturene vil gradvis stige fra 2 grader kaldere enn normalt til 1-2 grader varmere enn normalt ved starten av neste måned.

Høytrykk er forventet å bygge seg opp over Skandinavia fra den 28. april, men fremdeles nær normale nedbørmengder over Sør- og Øst-Skandinavia.

Lave energipriser som følge av moderate vinder, relativt fulle magasinfyllinger, fortsatt våte forhold, pluss forventet avkastning av stigende temperaturer. Tørrere forhold mot slutten av måneden kan muligens føre til økt etterspørsel.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 17. april 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 17