Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 21

Høytrykk gir tørt vær med stigende temperaturer

De neste dagene vil lavtrykk over Danmark og på kontinentet gå nordover i østlige deler av Skandinavia, noe som opprettholder vått og kjølig vær her. Nedbørmengdene vil ligge rundt 200-300 % av normalen i disse områdene. I vest ventes det også fremdeles relativt lave temperaturer resten av uken i forbindelse med nordlig vind og bygevær. Temperaturer holder seg rundt 1-2 grader under normalen. Når det gjelder vind, så vil indeksene ligge høyt de første par dagene, men deretter ventes det en periode med roligere vindforhold nord på kontinentet.

I helgen og utover i neste uke vil et høytrykk bygge seg opp over Skandinavia fra sør, før det splittes og beveger seg nordover og vestover. Dette vil gi et tørrere vær regime med stigende temperaturer opp til 2 grader over normalen. Sørlige deler av Norge og til dels Sverige kan derimot få litt nedbør i forbindelse med lavtrykksaktivitet over kontinentet, og også litt lavere temperaturer og episoder med kraftigere vind.

Utsiktene for tørrere vær med stigende temperaturer i langtidsperioden vil isolert sett bidra til å øke strømprisene noe og opprettholde en bullish-situasjon i langtidsperioden. Kortere episoder med kraftigere vind, samt mulighet for effektiv snøsmelting og noe nedbør til Sør-Skandinavia kan derimot gi perioder med bearish effekt.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 15. mai 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 21