Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 22

Høytrykk med tørt og varmt vær, men trolig endringer i løpet av 10 dagers perioden

Til og med pinsen vil et høytrykk dominere værsituasjonen over Skandinavia med generelt tørt og varmt vær. Nedbøren som kommer vil i hovedsak være i Nordvestlige deler av Skandinavia (Norskekysten), eller i form av enkelte spredte byger i den sørlige halvdelen av Skandinavia gjennom helgen.

Fra omtrent tirsdag-onsdag neste uke ser vi for oss en omlegging, men det er noe uklart hva en slik omlegging vil innebære. Totalt sett ser det ut som høytrykket vil svekkes og/eller forskyves vestover og bli erstattet med nordvestlig vind, noe som gir markant synkende temperaturer, men likevel ikke de helt store nedbørmengdene (bortsett fra nordlige og nordvestlige Skandinavia).

Videre fremover i langtidsperioden øker sannsynligheten for lavtrykk plassert mer sentralt eller like vest for sørlige deler av Skandinavia, noe som innebærer mer nedbør levert mot sørlige og sørøstlige Skandinavia, men temperaturer ikke så veldig langt unna normalen totalt sett.

Vi finner rundt 15-20% sannsynlighet for at det stabile høytrykket over Skandinavia vedvarer utover dag 10-11.

Vi tror at markedet vil synke noe de kommende dagene som følge av økt snøsmelting, selv om prognosene er langt på vei tørre.

I langtidsperioden er signalet noe mer mot nøytralt siden temperaturene normaliserer seg (eller går under normalen). Likevel medfører dette også økt sannsynlighet for mer nedbør, så summa-sumarum en nær nøytral situasjon.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 22. mai 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 22