Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 23

Lavtrykk legger seg til over skandinavia til helgen

Pinsehøytrykket har beveget seg vestover i Atlanteren, mens et lavtrykk ligger i Barentshavet og strekker seg sørover mot Øst-Europa. Dette gir en nordvestlig værtype tirsdag og onsdag, med kald luft som føres sørover fra Arktis.

Mest nedbør forventet nord for Stad, og da aller mest lengst nord der nedbøren vil falle som sludd og snø, mens det blir relativt tørt i Sør-Skandinavia. Torsdag utvikles et lite lavtrykk over SE-Skandinavia, som blir liggende her for så å forsterkes gradvis nordover i løpet av helgen og i begynnelsen av neste uke. Dermed ventes en god del nedbør fra torsdag av, mest øst for vannskillet, og temperaturene vil fortsette å ligge under det normale for årstiden, men trolig stige litt i nord.

Det er stor enighet i den synoptiske situasjonen og vi ser ingen tydelige alternativer til denne utviklingen, men små endringer i lavtrykksbanen/posisjonen vil kunne gi utslag i endringer i detaljene i nedbørsfordelingen og temperaturene mot slutten av neste uke. Denne værsituasjonen gir isolert sett et bearish marked på grunn av stor tilførsel av nedbør, men lave temperaturer vil føre til en reduksjon i smelteprosessen og trolig dempe effekten av dette noe.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 29. mai 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 23