Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 45

Forbigående våtere og mildere!

Et kraftig lavtrykk vil sirkulere nord for Skottland de neste dagene. Dette vil sette opp mildere sørvestlige vinder inn over Skandinavia og gi stigende temperaturer opp mot 1-1.5 grader høyere enn normalt for årstiden. Samtidig vil frontsystem flytte seg nordøstover i Skandinavia og gi nedbørmengder over normalt for perioden, våtest i sør. Fra den 3. november vil lavtrykket flytte seg nordøstover i Skandinavia og svekkes.

Fra den 6. til den 14. november vil et nytt lavtrykk ligge over nordlige og nordøstlige deler av Skandinavia. Dette vil sette opp nordvestlig vind og temperaturene synker under normalen og nedbørsmengdene avtar. Alternativet i denne perioden er en svak høytrykksrygg som svekkes over Skandinavia, og gir rom for restene av den tropiske orkanen «Sandy» inn mot Skandinavia, men prognosene er usikre angående dette scenarioet.

Værsituasjonen med våtere og mildere vær de neste dagene vil isolert sett bidra til å gi lavere priser. Men allerede fra den 6. november høyere priser igjen i forbindelse med kaldere luft fra nord og tørrere værforhold. Vindproduksjon over Tyskland og Danmark vil stort sett ligge på lav til moderat aktivitet, men relativt høyt bidrag fra solenergi. Den 31. oktober til 2. november vil det derimot være perioder med kraftig vind i forbindelse med en kaldfront fra vest, og da også lavere bidrag fra solenergi i forbindelse med en del skyer over området.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 30. oktober 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 45