Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 46

Milde og relativt våte langtidsutsikter!

Et kraftig lavtrykk dannes idag i nordlige deler av Norskehavet og går østover gjennom Skandinavia samtidig som et annet svakere lavtrykk kommer inn mot Sør-Norge i morgen og torsdag og gir økende nedbørmengder her.

Fredag dannes en høytrykksrygg over Sør-Norge, men denne går videre østover gjennom helgen. Samtidig vil kraftige lavtrykk ligge vest for Skandinavia. Dette gir en mild sørlig luftstrøm som tidvis også vil gi en god del nedbør til sørlige del av Skandinavia. Høytrykket i øst utvikles imidlertid videre, og vil potensielt gi fortsatt nokså tørre forhold lengst øst i Skandinavia.

Dette regimet med et høytrykk et stykke øst for Skandinavia med aktive lavtrykk i vest ser ut til å dominere været også videre utover i neste uke, og dagens oppdaterte månedsvarsel antyder et slikt regime helt til 23-24 november. Siste uken i november ser det ut til at vi kan forvente et værskifte med en sørlig lavtrykksbane inn mot kontinentet og en mer kjølig østlig luftstrøm mot sørlige Skandinavia.

Værsituasjonen vil stort sett bidra til lave priser i perioden fremover. I den grad månedsvarselet slår til ser dette ut til å være bildet frem til omkring 18-20 november. Omkring den tid vil vi sannsynligvis få prognoser med kjøligere og relativt sett tørrere signaler, men dette skiftet vil også kunne opptre noen dager før.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 6. november 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 46