Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 52

Først kaldt, deretter mildere vær til jul

En høytrykksrygg bygger seg fra Sibir og vestover mot Skandinavia i dag og fører til at regionen blir svakt høytrykksdominert frem til Julaften, med tørt og kaldt vær. Et storskala lavtrykk i Atlanteren beveger seg sør for Island der det nesten stopper opp den 24nde. Dette lavtrykket styrer en kraftig, mild og sørlig luftstrøm inn over Skandinavia første juledag. Fra den 26nde til den 28nde vil det storskala lavtrykket bevege seg inn fra vest og føre til at Skandinavia blir lavtrykksdominert med mer nedbør enn normalt, hovedsakelig i sør og øst, og med temperaturer litt over det som er normalt for årstiden.

Fra 29. desember til 1. januar 2013 svakt lavtrykk over Skandinavia, etterfulgt av en rygg. Dette gir litt under normale både nedbørsmengder og temperaturer.

Prisene antas å øke de neste dagene som resultat av det tørre og kalde været, for deretter å falle 1. og 2. juledag når vi får en liten omlegging til mildere og våtere vær. Lenger frem forventes prisene å øke litt igjen i forbindelse med litt fallende temperaturer.

Vindkraftproduksjonen i Danmark og N-Tyskland forventes å holde seg lav de neste dagene, midlertidig øke til moderat 20. og 21. desember før den øker til morderat til høy fra Julaften av.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 18. desember 2012 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 52