Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 8

Fortsatt tørt, men etter hvert mildere

Høytrykk over Skandinavia med lavtrykk som beveger seg mot Skandinavia fra vest den 14. februar. Lavtrykket kommer nært Norge, men svekkes de neste par dagene gjennom helgen mens det forflyttes sakte nordøstover i Norskahvet. Lavtrykket går deretter inn over nordlige Skandinavia som et veldig svakt system den 18. og dissiperer deretter helt.

Fra den 19 til den 22 vil høytrykk atter dominere sørlige Skandinavia med lavtrykk som går østover nord for regionen. Dette gir under normal nedbør og litt under normale temperaturer.

Fra den 23 til den 27 ligger fremdeles høytrykk over sørlige og sentrale Skandinavia med lavtrykk som påvirker været i nord. Mot slutten av perioden tenderer prognosene mot lavtrykk mot Skandinavia fra en nordvestlig retning. Totalt sett gir dette fremdeles noe under normal nedbør og under eller noe under normale temperaturer.

Vindforholdene over Danmark og Tyskland er moderat idag, men blir lavere i morgen. Forbigående økning på den 14.

Strømprisene er ventet å falle gradvis de kommende dagene grunnet de noe mildere temperaturforholdene, deretter stige fra den 18. februar da kaldere vær igjen er ventet.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 12. februar 2013 | Klima, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 8