Betaler du for kjernekraft?

Ifølge den offisielle varedeklarasjonen er det bare en fjerdedel av den norske strømmen som faktisk er fornybar, og det er det mange som ikke har fått med seg.

En ny undersøkelse viser at halvparten av norske strømkunder tror at minst 50 prosent av den norske strømmen er fornybar, og så mange som 1 av 4 tror 80 prosent eller mer av den norske strømmen er fornybar energi.

– Det er feil å tro at norske forbrukere bare får fornybar strøm, sier administrerende direktør Finn Erik Arctander i Telinet.

– Nesten all norsk strømproduksjon er riktig nok vannkraft og dermed fornybar, men det betyr ikke at du har miljøstrøm i veggen. Strømmen du bruker når du føner håret, kan like gjerne komme fra et mellomeuropeisk kullkraftverk eller til og med kjernekraft, uttaler Arctander.

For at strøm som selges på det norske markedet skal kunne kalles fornybar, må den omfattes av en opprinnelsesgaranti. Men det gjelder bare rundt halvparten av den norske strømproduksjonen. Opprinnelsesgarantien selges i stedet til utenlandske strømprodusenter. I 2011 var den såkalte «ukjentandelen» av norsk strømproduksjon på 42,8 prosent.

– Norske vannkraftprodusenter selger i stor grad sine opprinnelsesgarantier til utlandet, men sier det ikke høyt til forbrukerne. Faktisk er så lite som 23 prosent av strømmen på det norske kraftmarkedet omfattet av opprinnelsesgaranti. Skal du være garantert «grønn strøm», må du kjøpe den fra en leverandør som kun leverer garantert fornybar energi, poengterer Arctander.

Norske menn tror mer enn kvinnene på myten om den grønne, norske strømmen. Undersøkelsen viser nemlig at mens 34 prosent av menn tror 80 prosent eller mer er fornybar energi, går bare 17,6 prosent av kvinnene på den grønne strøm-bløffen. Sterkest i troen er strømkunder i Agder og Rogaland, mens kundene i Oslo og Akershus er de som minst lar seg lure.

– Troen på at all norsk strøm er fornybar bidrar nok også til at nordmenn sløser med energien, mener Finn Erik Arctander.

– Vi tror ikke det fyres opp mer kullkraft om vi kjører tørketrommelen en ekstra runde eller varmer opp kjellerstua hele vinteren. Men fordi Norge selger miljøverdien av vannkraften til utlandet, overtar vi «miljøansvaret» for blant annet mellomeuropeiske kullkraftverk. Elbilen føles kanskje mindre utslippsfri om man tar dette innover seg, påpeker Arctander.

Han legger til at når den planlagte strømkabelen mellom Norge og Tyskland settes i drift i 2020, vil utvekslingen øke enda mer. Dermed vil norsk strøm bli enda mindre grønn.

Om Telinet Energi

Telinet Energi AS ble etablert under strømkrisen i 2003 og fokuserer på lave priser og miljø. Selskapet er miljøsertifisert og tilbyr utelukkende 100% fornybar energi. Telinet selger også enøk-produkter i nettbutikken Telinet Miljøprodukter.


Publisert: 8. april 2015 | Pressemeldinger | Kommentarer er skrudd av for Betaler du for kjernekraft?