Derfor må vi satse på strøm fra fornybar energi

Med vannkraft, store vindressurser og et vesentlig potensiale innen bioenergi, er Norge et land med gode muligheter til å produsere miljøvennlig energi. Likevel er kun 20 prosent av landets energiforbruk dekket av produksjon fra fornybare kilder.

– Fossil energi gir store klimautslipp, noe som ikke bare er forurensende, det er også en energikilde som ikke vil vare for evig, sier Jan Kristian Mardal, senior prosjektleder i energiselskapet Telinet Energi. Selv om fornybar energi ikke løser alle problemene, er det et skritt i riktig retning.

En rapport fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og næringsliv satser stort. Les mer om rapporten her.

Store aktører snur

Nå ser det heldigvis ut som verdenssamfunnet har skjønt alvoret. Ifølge en artikkel i Dagsavisen sier nå både Verdensbanken og Den europeiske investeringsbanken nei til å finansiere nye, sterkt forurensende kullprosjekter. Det kan få enorm betydning for klimaet. Flere eksperter håper at det vil føre til sterke dominoeffekter og det haster å legge om til mer miljøvennlig energi om vi skal klare å holde oss under grensen på to graders oppvarming av kloden.

Ifølge Fremtiden i våre hender er det flere grunner til at Norge bør bidra for at verden skal klare to-graders målet. Norge har kapital, spisskompetanse innen en rekke fornybarteknologier og naturgitte forutsetninger. Miljøorganisasjonen Zero har for eksempel beregnet at vindkraftpotensialet langs kysten av Nord-Norge tilsvarer 1,5 ganger hele den norske vannkraftproduksjonen i et normalår.

Vindkraft er en av de reneste energikildene som finnes, og denne typen energiproduksjon er med på å redusere verdens CO2-utslipp. Med andre ord bidrar ikke den fornybare energien til klimaendringer, og er derfor bra både for miljøet og samfunnsutviklingen

– For å kunne kutte ned på klimautslippene trenger vi mer produksjon av fornybar energi, samtidig som vi reduserer bruken av den fossile energien vi allerede produserer, sier Mardal i Telinet.

7 av 10 vil betale mer for grønn energi

Hele 7 av 10 nordmenn foretrekker strøm som er produsert på en miljøvennlig måte. Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Telinet Energi. – Det kan bety at nordmenn er opptatt av miljø, og at det faktisk er betalingsvilje for fornybar energi, fortsetter Mardal. – Det som er viktig er å drepe myten om at norsk strøm kommer fra fornybar energi.

Fakta er at det meste av strømmen vi produserer i Norge er fra fornybar energi som vannkraft, men at vi også eksporterer til utlandet. Tilbake importeres det ikke-fornybar energi fra ulike kilder med store CO2-utslipp, som for eksempel kullkraft. Dessuten eksporteres i stor grad opprinnelsesgarantier til utlandet. Ved å velge en strømavtale med opprinnelsesgaranti, kan strømmen spores tilbake til fornybare energikilder. Dessverre er det få forbrukere som vet om dette.

– Fornybarandelen i Norge er ifølge NVE helt nede i 20 %. Vi vil derfor oppfordre norske forbrukere til å bli mer bevisst på å velge en leverandør av fornybar strøm, avslutter Mardal i Telinet Energi.

Om strøm fra fornybar energi
Strøm fra 100 % fornybar energi, eller strøm med opprinnelsesgaranti som det også kalles, betyr at strømleverandøren garanterer for at det produseres like mye fornybar energi som det kunden bruker.

Les om Telinet Energi på telinet.no eller se hva Store Norske Leksikon eller Wikipedia sier om Telinet.


Publisert: 19. august 2013 | Pressemeldinger | Kommentarer er skrudd av for Derfor må vi satse på strøm fra fornybar energi