El-sykkel kan løse trafikkutfordringen i storbyene

El-bilen har blitt veldig populær i Oslo og Akershus. Dette har ført til at det vurderes om el-bilene skal fjernes fra kollektivfeltene, fordi det store antallet nå sinker kollektivtransporten på enkelte strekninger. Det viser at selv om el-bil er et miljøvennlig valg, så løser det ikke trafikk- og logistikkutfordringene til de store byene. Det kan derimot el-sykkelen i stor grad bidra til.

Flere store byer har allerede logistikkutfordringer og alt tyder på at det blir verre i årene fremover. Å hindre trafikkvekst – og gjerne få ned trafikk i by – er særlig viktig når befolkningsveksten i byene fortsetter å øke. Stortinget har vedtatt at sykkel, kollektiv og gange skal være alternativer til biltrafikk. Der støter vi på flere problem.

Kollektivtrafikken er enkelte plasser sprengt allerede i dag, i for eksempel Oslo er det er rett og slett ikke plass til flere busser i enkelte gater. For mange er også strekningen for lang, slik at det å gå ikke er et reelt alternativ. Da står vi igjen med sykkelen, som mange ikke ser på som et transportmiddel.

I motsetning til resten av Europa, ser vi i Norge på sykkel som et treningsapparat heller enn et transportmiddel. Å sykle til jobb i Norge er det ofte de sprekeste som gjør, de som sykler for å få en real treningsøkt. Selv om det selges rundt 400 000 sykler i Norge hvert år, så utgjør sykkeltransport bare 4 prosent av all transport i Norge, ifølge Framtiden i våre hender. Der har vi altså litt å hente.

– Problemet i Norge er at det ofte er snakk om lengre strekninger, tunge bakker og skiftende vær, sier Jan Kristian Mardal i Telinet Energi. – Da er det mange som ikke velger sykkel som fremkomstmiddel. Men med en el-sykkel vil alle kunne komme seg fra A til Å uten å måtte svette – og samtidig oppnå en treningseffekt som bonus.

4 tiltak for å fremme el-sykkel

Men hvis el-sykkelen er løsningen – hvordan skal det gjennomføres? Mardal ramser opp 4 tiltak:

  1. Det må legges opp til langt bedre sykkelveinett uten biler og fotgjengere.
  2. I tillegg bør det reguleres egne bilfrie gater til fotgjengere og egne bilfrie gater til el-/syklister.
  3. Biler bør forbys i bykjernene. Ellers bør det kun utstedes noen tillatelser til el-bilister/funksjonshemmede/el-taxi/ambulanse/politi/brannvesen, etc.
  4. Bilistene bør ha egne gratis p-plasser utenfor byene, hvor de enkelt kan geleides videre i tog eller t-bane til sentrum.

Flere forhandlere av el-sykler melder om økt salg. Også Telinet har merket denne effekten.

– Vi varslet for en stund tilbake om el-sykkel-revolusjonen og nå er den virkelig her, fortsetter Mardal i Telinet Energi. – El-syklene er til glede både for miljøet og for folkehelsa. Så får vi bare håpe at regjeringen følger på med momsfritak for el-sykler og andre gode tiltak for å styrke denne trenden.

Hva er en el-sykkel?

En elektrisk sykkel ser ut som en vanlig sykkel, men den er utstyrt med en elektrisk motor, batteri og styresystem av aller nyeste teknologi. Den innbyr til sykling ved at den har alle fordelene som en vanlig sykkel, men du kan selv velge om du vil slite deg ut eller ikke! Den gjør terskelen for å begynne å sykle mindre. Siden batteriet sitter lavt nede bak setet og motoren i navet på forhjulet har syklene god balanse og oppleves stødig.

Følg med på nyheter fra Telinet i sosiale medier: Twitter/Telinet    Linkedin/Telinet    Google+/Telinet

 


Publisert: 16. oktober 2014 | Pressemeldinger | Kommentarer er skrudd av for El-sykkel kan løse trafikkutfordringen i storbyene