Verden kan bli 100 % fornybar innen 2050

08-05-2013 22:17

Verden kan bli 100 % fornybar innen 2050

Det snakkes mye om hvordan vi skal klare å begrense utslipp av skadelige klimagasser. Da gir det håp å lese WWFs The Energy Report som slår fast at kull, olje og gass kan gjøres overflødig innen 2050.

Rapporten fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og næringsliv satser stort.

Må satse på elektrisitet
I rapporten kommer det fram at elektrisitet må drive størsteparten av verdens energiforbrukende aktiviteter for å oppnå dette målet. Utvikling av elektrisitetsnettet blir derfor en forutsetning for å sikre alle tilgang til rene, fornybare energikilder. Det er i dag 2,5 milliarder mennesker som ikke har tilgang til elektrisitet eller som er avhengige av ineffektive og gjerne forurensende energikilder til blant annet matlaging og oppvarming. Disse må få tilgang til sikker, rimelig og ren energi.

Telinet Energi støtter fullt ut konklusjonene i WWFs rapport. – Telinet har i flere år jobbet med nettopp å fremme fornybar energi i Norge, sier Jan Kristian Mardal i Telinet Energi. – Vi lever alle sammen i en begrenset biosfære på Jorden og vi må alle bidra til å begrense utslipp fra fossilt brensel, fortrinnsvis med elektrisitet, som må være fra garantert fornybare energikilder.

Nødvendig endring
Rapporten stadfester at vi ikke har andre valg enn å gå over til fornybar energi, dersom verden skal klare å kutte klimagassutslippene med minst 80 prosent innen 2050. Det er ifølge WWF fullt mulig, både teknologisk og økonomisk, men overgangen til et fornybart samfunn vil by på store utfordringer.

Mardal i Telinet understreker viktigheten av at også vi nordmenn velger fornybar energi:
– Mesteparten av strømmen vi produserer i Norge er fra miljøvennlige kilder som vannkraft. Problemet er at store deler av norskprodusert strøm eksporteres til det europeiske strømmarkedet og at vi importerer strøm produsert fra for eksempel kullkraft. Derfor er det viktig at vi alle krever strøm fra 100 % fornybar energi med opprinnelsesgaranti fra våre strømleverandører. Slik bidrar du og jeg til et fornybart samfunn, avslutter Mardal i Telinet.

Rapporten fra WWF kan lastes ned her: http://assets.wwf.no/downloads/energy_report.pdf

Om strøm fra fornybar energi
Strøm fra 100 % fornybar energi, eller strøm med opprinnelsesgaranti som det også kalles, betyr at strømleverandøren garanterer for at det produseres like mye fornybar energi som det kunden bruker.

Les om Telinet Energi på telinet.no eller se hva Store Norske Leksikon eller Wikipedia sier om Telinet.


Publisert: 9. mai 2013 | Pressemeldinger | Kommentarer er skrudd av for Verden kan bli 100 % fornybar innen 2050