Omlegging til Tørrvær i Nord-Europa og Vått sør i Europa

Prognosene har den siste uken antydet muligheten for en radikal omlegging av værforholdene over Europa og Skandinavia i løpet av søndag-mandag 23-24 oktober, og som vi i dag nærmest kan bekrefte.

 Sålangt i høst Skandinavia i hovedsak vært dominert av mye nedbør i forbindelse mye lavtrykksaktivitet fra Atlanterhavet via Island-Storbritannia og mot Skandinavia.

 Men i løpet av kommende søndag og mandag vil et Høytrykksfelt over Ukraina trekke gradvis nordvestover mot Skandinavia, samtidig som lavtrykkene fra Atlanterhavet dirigeres på en sørligere kurs og vil treffe Frankrike, Portugal, Spania og litt videre østover over de franske og Italienske Alpene.

Denne «sirkulasjonen» over Europa vil medføre at Skandinavia opplever i hovedsak tørt vær, unntaksvis noe nedbør som i korte perioder trekker innover Nord-Norge. Tilsvarende øker regnmengdene over Spania og østover via Frankrike mot Alpene.

I tillegg vil det i flere perioder blåse relativt moderat til kraftig i Tyskland og Danmark, mest vind langs kysten.

I øyeblikket antyder vi at denne værtypen vil opprettholdes hele neste uke og frem til overgangen mellom oktober og november. Utover den første uken i november kan været enten «snu» tilbake til mer lavtrykksaktivitet mot Nordvest-Europa eller vi kan oppleve at Skandinavia forblir relativt tørt noen dager til.

Hvis vi ser bort fra alle andre faktorer som påvirker den endelige strømprisen (se tekst til slutt), så vil det tørre været over Skandinavia som varsles i perioden 22. oktober – 1. november bidra til å påvirke prisen slik at den stiger.  Men siden dette tørre varselet allerede har vært indikert tildigere denne uken så har trolig markedet allerede «priset inn» denne endringen i været. Hvis dette tørre været over Nord-Europa opprettholdes litt lengre enn hva dagen prognoser antyder så vil prisene på kort sikt kunne stige ytterligere, men det vil trolig først kunne skje mandag 24. november.

STRØMPRIS: merk at strømprisen avhenger av mange uavhengige faktorer, hvorav vær og klima utgjør en slik enkeltfaktor. En mengde andre faktorer vil kunne påvirke strømprisen i helt andre retninger, f.eks. hvis et kraftverk i Sverige stenges på grunn av vedlikehold eller tekniske problemer. Strømprisen i Norden er også avhengig av kapasiteten på ledningene som overfører strømmmen, faktorer som er helt uavhengig av været. Strømprisen påvirkes også av oljepris, kullpris, internasjonal økonomi, etc. Det er derfor viktig å merke seg at den reelle strømprisen i markedet ikke nødvendigvis fremviser en direkte sammenheng med vær-og klimaforholdene.


Publisert: 3. november 2011 | Strømprisene | Kommentarer er skrudd av for Omlegging til Tørrvær i Nord-Europa og Vått sør i Europa