Værets mulige innvirkning på strømprisene uke 18

Gode muligheter for høytrykksoppbygging utover dag 10  23.04.2013

Lavtrykk vil bevege seg  nordøstover i Norskehavet i dag og i morgen og strekke seg over Skandinavia med ustabile luftmasser. Videre vil det svekke seg sakte. Et annet lavtrykk som går østover vil så vidt berøre de sørligste områdene av Skandinavia 26. og 27. Deretter enda et lavtrykk inn i Norskehavet 28. og 29.
På mellomlang sikt fra 30. april til 3. mai vil lavtrykkene svekkes over N-Skandinavia og etter hvert vil et svakt høytrykk bygge seg opp over sørlige områder av Skandinavia i slutten av perioden. Nedbør over normalen, hovedsakelig i øst, mens temperaturen litt under normalen.

På lang sikt 4. til 8. mai vil høytrykk trolig bygges over Skandinavia med nedbør under normalen og temperaturer omkring normalen.

Lite vind over Tyskland, av og til moderat (~7 TWH). En del vind over Danmark (2.9 TWH), minkende til lite vind den 25. deretter av og til moderat vind (1.1 TWH).

Prisene er forventet å forbli stabile, litt stigende omkring 26. grunnet tørrere/kaldere vær, deretter ytterligere stigning den 30. grunnet tørrere varsler.

Stor solenergi produkson over Tyskland de neste par dagene, fallende den 26. når skymengden øker, deretter av og til moderat produksjon.

 

Kind regards
StormGeo


Publisert: 24. april 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige innvirkning på strømprisene uke 18