Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 11

Vått og mildere, men trolig tørrere trend sør i Skandinavia senere i perioden.

Et høytrykk over Skandinavia forflyttes gradvis østover idag og åpner opp for kraftig vestlig vind med en god del nedbør over Skandinavia, især vestlige del der vi kan få nær 400% av normalen for de første 5 dagene. Temperaturene vil også stige til 2-3 grader over normalen for Skandinavia samlet sett.

Samtidig med denne lavtrykksdominerte perioden vil et høytrykk bygges opp over kontinentet fra Biskaia. Dette høytrykket vil bygge seg gradvis nordover og trolig ligg over UK eller Benelux fra første del av neste uke. Dette vil begrense nedbørmengdene mot Vestlandet, fra starten av neste uke, men trolig fortsatt lavtrykksaktivitet lenger nord som vil gi nedbør her. Omkring 20% av ensemblene bryter ned denne høytrykksoppbygningen allerede 15-16 mars med og våtere vær til SW-Skandinavia igjen. I 10-15 dagers perioden øker sannsynligheten for våtere vær til omkring 40% mens hovedalternativet fortsatt er en form for høytrykkspåvirkning i sør.

Etter at temperaturen stiger fredag denne uken er den forventet å ligge 1-3 grader over normalen frem til dag15-20. Dette bygger på et solid signal fra dagens oppdaterte månedsvarsel.

Isolert sett vil været for denne perioden gi synkende strømpriser, dette både på grunn av både temperaturer og nedbør over normalen frem til omkring dag 7. Imidlertid vil den negative nedbørtrenden mot slutten av 10dagers perioden ha en viss stabiliserende effekt.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 6. mars 2012 | Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 11