Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 12

En langsom marsj mot vår 12/03/13

Et svakt lavtrykk over Skandinavia de neste dagene og deretter vil et  dypere men sakte gående lavtrykk utvikle seg NW av Storbritannia. Tilhørende front systemer forventes å til tider påvirke sør/sørvest Skandinavia mellom 16. og 18. og  gi over normal nedbør.

På mellomlang sikt, 19. til 22: Gradvis svekkelse av lavtrykket som langsomt beveger seg over Storbritannia med fronter nær sørvest Skandinavia  samtidig som høytrykk bygges i nord. Under normal nedbør og godt under normale temperaturer.

På lang sikt, fra 23 til 27: Høytrykk over Skandinavia og forsatt svekkelse av lavtrykket i sørvest. Under / litt under normal nedbør, godt under normale temperaturer.

Relativt rolige vinder over Danmark og Tyskland de neste dagene, økende til moderat/frisk fra 16/17th (3.0TWh Danmark, 14.0TWh Tyskland).

Sol kraft produksjon over Tyskland – overskyet de neste par dagene så fint vær 15/16t noe som ventes å gi god produksjon, deretter økende skydekke fra SW som igjen vil redusere produksjonen.

Prisene ventes å øke jevnt de neste dagene når temperaturen faller. Fallende priser fra 15. som svar på våtere og stadig mildere forhold.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 12. mars 2013 | Klima, Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 12