Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 15

Fortsatt kaldt for årstiden

Et svakt lavtrykksystem sentrert over Nord-Skandinavia, som har generert den arktiske luftmassen som ligger over Skandinavia med temperaturer 3 til 4 grader under normalt, vil begynne å fylles sakte de neste dagene. Høytrykk over Island vil forflytte seg sørover og bygger en kortvarig høytrykksrygg inn over Sør- Skandinavia 5. april. Dette fører til at temperaturene midlertidig stiger til litt under det normale for årstiden, og til en økning i nedbøren over nordlige og sentrale deler av Skandinavia. Høytrykket vil fortsette å trekke sørvestover i Atlanterhavet og styrer på denne måten et relativt kraftig lavtrykk mot SV-Skandinavia. Dette lavtrykket vil gi godt over normal nedbør for i sørvest 9. og 10. april, med temperaturer som synker ned til 1-2 grader under normalt.

Fra dag 10-15 vil svake lavtrykk fortsette å påvirke vestlige og sørlige Skandinavia, mens høytrykk bygger seg østover fra Russland til østlige eller sørøstlige områder. Dette vil resultere i temperaturer litt under det som er normalt for årstiden, og nedbørsmengder litt over det normale, hovedsakelig i sør og vest. Vi forventer først en fortsettelse av høye energipriser som følge av lette/moderate vinder, lave temperaturer og tørre forhold frem til 9. april. Deretter vil økende vindstyrke og våtere forhold trolig føre til økt produksjon og lavere priser.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 3. april 2012 | Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 15