Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 7

MILDERE PERIODE ETTERFØLGES AV KALDERE VÆR

Idag tirsdag ligger et kraftig høytrykk i Sibir, med en rygg slrvestover mot Øst-Europa og sørlige Skandinavia. Lavtrykk trafikkerer strekningen fra Atlanteren til Island og videre nordøstover mot Barentshavet. Samtidig har vi for årstiden å være kraftige lavtrykk i Middelhavet som gir en god del nedbør til Balkan og sørlige Italia.

Gjennom helgen vil lavtrykkene fra vest presse noe mer på, noe som særlig i nordlige Skandinavia sørger for økende temperaturer, men også i sør ventes en periode med stigende temperaturer. Noe nedbør ventes, men de nøyaktige mengdene er forholdsvis usikre, totalt sett fra lørdag til tirsdag får vi mest sannsynlig omkring eller noe over normalen.

Fra tirsdag ventes et nytt omslag da høytrykk etableres nær Storbritannia med et kjølig lavtrykk fra nordvest innover Skandinavia. Dette gir synkende temperaturer igjen og etter hvert mindre nedbør.

I hele perioden ventes temperaturer godt under det normale i Europa, men den stiger trolig noe mot slutten.

I langtidsperioden er det estimert omkring 20-25 % sannsynlighet for overgang til mildt og vått vær. Hoveddelen av prognosene gir temperaturer og nedbør noe under normalen, men en noe økende andel gir mildvær fra dag 13-14.

Isolert sett vil disse værutsiktene bidra til å opprettholde høye strømpriser denne uken.

Men: det kan vere lurt å ha i mente at markedet nå er veldig væravhengig, blant annet grunnet den etterhvert langvarige kulden i Europa. Dermed vil eventualiteten med mildere varsler de neste dagene trolig markant påvirke markedet med synkende priser. En våt prognose i går, mandag, sørget for eksempel for akkurat dette.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 13. februar 2012 | Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 7