Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 8

OVERGANG TIL VESTAVÆR

Azorer høytrykket har strukket en rygg nordover til Grønland denne uken. Denne svekkes i løpet av i morgen onsdag og bygger seg i stedet litt inn over kontinentet. Dermed er det fritt frem for lavtrykkene ved Island å bevege seg østover mot Norskehavet og Skandinavia. Dette medfører en økning i nedbør fra vest de kommende dagene. Størst anomalier altså i vestlige deler av Skandinavia, men passerende fronter vil også gi en god del nedbør i østlige områder. Trolig fører frontene også med seg litt spredt nedbør lengst nord på kontinentet, men i Alpene ventes for øvrig ingen store nedbørsmengder.  Når det gjelder temperaturene så vil de generellt stige til over det normale i forbindelse med mildere vest til sørvestlige luftmasser inn over Vest-Europa og Skandinavia. Snøgrensen i de største produksjonsområdene i Sør-Norge er ventet å variere litt, men generelt ligge rundt en 400-600 m, trolig lavere i helgen.

Prognosene blir mer usikre fra midten av neste uke, men trolig vil høytrykket sør i Atlanteren fortsette å gi relativt stabilt og tørt vær i Vest- og Sør-Europa, men mulighet for litt spredt regn i nord. Temperaturene vil mest sannsynlig synke litt igjen og ligge under det normale lengst øst, men rundt normalen fra Frankrike og østover.

I Skandinavia vil trolig lavtrykksaktiviteten fortsette, men det er muligheter for kortere tørrere perioder i sør grunnet passerende høytrykksrygger. Generelt kan man forvente nedbørsmengder rundt normalen, mest nedbør i nordvestlige og vestlige områder, og varierende temperaturforhold, men trolig vil gjennomsnittet ligge rundt det som er normalt for årstiden.

Ser man på kraftprisene isolert ut fra værsituasjonen i Skandinavia denne uken, så vil stigende nedbørsmengder og mildere vær gi en bearish situasjon, som moderes mot slutten av perioden.

Kind regards
StormGeo


Publisert: 16. februar 2012 | Strømprisene, Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 8