Det kan bli lønnsomt å produsere egen strøm

Av Telinets ENØK-ansvarlig Jan Kristian Mardal

Det er fullt mulig i dag å installere et solpanel eller en vindmølle på taket og en avansert måle- og styringsenhet (AMS) i sikringsskapet, som muliggjør salg av strømmen du ikke bruker selv til nettselskapet. Det vil bli installert AMS i alle norske husholdninger innen 2019.

Den egenproduserte strømmen kan gi lys og varme i huset, lade elbilen, drive en garasjeportåpner eller redusere strømregningen ved salg av strøm til strømselskapet.

Egen strømproduksjon for salg til netteier, er allikevel neppe noe å leve av for husholdninger. Netteiere betaler kun gjeldende områdetimepris på Nord Pool Spot, samt en tilleggsgodtgjørelse for nettleie som for tiden utgjør 4,25 øre per kWh. Det er ikke spesielt godt betalt i forhold til en investering i solcelleanlegg på ca 50.000 kroner, men det er et godt supplement når man har overskuddsproduksjon en varm julidag.

Det kan derimot på sikt bli økonomisk lønnsomt for husholdninger å dekke sitt eget forbruk med solkraft dersom myndighetene velger å subsidiere solcelleanlegg, slik man gjorde med luft-til-luft varmepumper for noen år tilbake. Prisen på solcelleanlegg har også halvert seg på to år. Dette kan bidra til at man når lønnsomhet for husholdninger med egen strømproduksjon.

TU.no forteller i denne artikkelen om en av landets første boligeiere som leverer strøm til nettet.Publisert: 14. mars 2013 | Enøk, Fornybar energi, Kronikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Det kan bli lønnsomt å produsere egen strøm