Telinetskolen: kWt for dummies

Telinet Energi har opp gjennom årene sett at begreper som kWt er ganske abstrakte for folk flest. Her tar Telinetskolen en rask oppsummering og forklaring av begrepene.

En kWt betyr tusen (kilo) W (watt) per time (t). Man møter av og til på andre skrivemåter, typisk kWh, der h står for «hour». Hvis du lar en lyspære på 60 watt stå på i en time betyr det at du har brukt 60 Wt eller 0,060kWt. Hvis du lar den stå på i 100 timer har du brukt 6000 Wt eller 6kWt. Hvis du bytter til LED-pærer vil det aller meste av forbruket forsvinne fordi all energien går med til belysning, mens det i tradisjonelle lamper går bort 80% i ofte unødvendig varme.

Andre eksempler er en panelovn eller mikrobølgeovn som settes på effekt 1000, som betyr 1kW. Hvis ovnen står på med samme styrke i en time vil du ha brukt 1kWt.

Prisen på en kWt varierer utifra nettleie, sesong, produksjons- og konkurranseforhold. Men som en forenkling kan du si at at summen av nettleie, offentlige avgifter og strøm ligger på knapt en krone. Det vil si at 100 timer med en 60watts lyspære koster 6 kroner.

Noen ganger ser man også megawatt, gigawatt og terrawatt. Dette er større betegnelser, som man ofte møter når kraftproduksjon omtales. I denne tabellen ser du sammenhengen:

Telinetbloggen kWt tabell

Følg med på nyheter og info på Telinet/G+ og Telinet/Twitter


Publisert: 2. september 2015 | Telinet Energi, Telinetskolen | Kommentarer er skrudd av for Telinetskolen: kWt for dummies